W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 15 marca przejściami granicznymi, przez które będzie można przekroczyć granicę z Ukrainą będzie Dorohusk i Hrebenne. Na granicy z Białorusią, odprawy będą prowadzone w Terespolu i Kukurykach. Na lubelskim lotnisku odwołano wszystkie rejsy.

Od 15 marca od północy na Lubelszczyźnie przejściami granicznymi, przez które będzie można przekroczyć granicę z Ukrainą będzie Dorohusk i Hrebenne. Na granicy z Białorusią, odprawy będą prowadzone w Terespolu i Kukurykach. Pozostałe przejścia na granicy z Ukrainą, tj. Zosin, i Dołhobyczów oraz Białorusią w Sławatyczach nie będą dokonywały odpraw.

– Apelujemy do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę na Lubelszczyźnie, aby już planowali podróż przez drogowe przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebennem (ruch osobowy i towarowy), Terespolu (ruch osobowy) i Kukurykach (ruch towarowy) – informuje Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego.

Pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie oraz z Białorusią w Sławatyczach – będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

Również w porcie lotniczym Lublin od 15 marca od północy odwołano wszystkie rejsy międzynarodowe na okres 10 dni.

Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Będzie też czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Od 15 marca do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Od 15 marca przekraczać granicę państwową będą mogli:

* obywatele RP;

* cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

* cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

* szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

* cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

* cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową,

* w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP,

* cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments