Zeznanie podatkowe PIT-28 to jeden ze sposobów na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Oczywiście druk ten nie jest przeznaczony dla wszystkich. Mogą po niego sięgać wyłącznie osoby, które wybrały konkretną formę opodatkowania. Co jeszcze należy wiedzieć o PIT-28?

Dla kogo jest formularz PIT-28?

Obowiązkiem każdej osoby, która w danym roku osiągnęła opodatkowane przychody, jest rozliczenie się z urzędem skarbowym. Służy do tego podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT (ang. Personal Income Tax).

Warto jednak zaznaczyć, że bardzo często w języku potocznym pojęcia PIT używa się w odniesieniu do poszczególnych druków, jakie podatnik jest zobowiązany dostarczyć fiskusowi (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).

Jednym z nich jest PIT-28 – deklaracja przeznaczona dla osób, które zdecydowały się na opodatkowanie w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Więcej informacji na jej temat, w tym m.in. ważne terminy związane z obowiązkiem podatkowym, metody składania druku i zmiany odnośnie do Nowego Ładu, można znaleźć pod adresem https://www.pit.pl/pit-28/.

Taką formę opodatkowania mogą wybrać podatnicy, którzy uzyskali dochody w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, np. wspólnicy spółek cywilnych i jawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Druk PIT-28 będzie również odpowiedni dla podatników, którzy w ramach opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczają dochody uzyskane z prywatnych najmu, podnajmu i dzierżawy (od 2023 roku taki rodzaj opodatkowania jest w tym przypadku obligatoryjny), a także ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych czy rolniczego handlu detalicznego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czym się charakteryzuje?

Ten rodzaj opodatkowania, jak wskazuje jego nazwa, odnosi się do przychodów, a nie dochodów. W znacznym stopniu różni się ona od podatku liniowego czy opodatkowania na zasadach ogólnych. Jako że sposób ten nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów, jego wysokość można stosunkowo łatwo obliczyć.

Na tego typu opodatkowanie decydują się więc zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie ponieśli wysokich wydatków w związku z prowadzeniem swojego biznesu.

Wybór tego sposobu rozliczenia wymaga dostarczenia odpowiedniego dokumentu do urzędu skarbowego lub dołączenia go do wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Należy pamiętać, że nie każdy podatnik może wybrać tę formę. Oprócz tego, że dana osoba ma generować środki pochodzące z wcześniej wspomnianych źródeł, musi również spełniać inne wymogi. Z ryczałtu nie skorzystają m.in. ci, którzy osiągają przychody w wyniku:

  • prowadzenia apteki;
  • handlu częściami do pojazdów mechanicznych.

Co ważne, nie dotyczy on osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychody powyżej 2 mln euro.

Jakie są stawki ryczałtu?

Stawki ryczałtu są zależne bezpośrednio od rodzaju działalności, która skutkowała uzyskaniem przychodów. Mieszczą się one w granicach od 2% do 17%. Przykładowo podatników świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w sprzedaży hurtowej czy też usługi kulturalne i rozrywkowe dotyczy stawka 15%.

Z kolei stawka 14% obowiązuje m.in. osoby działające w zakresie opieki zdrowotnej oraz analiz technicznych. Stawki ryczałtu najlepiej sprawdzić na stronach rządowych, gdzie publikowane są wiarygodne i aktualne informacje na ten temat.

PIT-28 a ulgi i odliczenia

Podatnicy dostarczający do urzędu skarbowego druk PIT-28 nie mogą skorzystać z ulg B+R oraz prorodzinnej czy też z preferencyjnego opodatkowania dochodów z IP BOX.

Z tego powodu z takiej formy opodatkowania rezygnują niektórzy specjaliści IT, którzy po zastosowaniu podatku liniowego lub zasad ogólnych (i spełnieniu konkretnych wymogów) mogą skorzystać z ostatniej z wymienionych ulg.

Powyższy rodzaj opodatkowania pozwala jednak na uwzględnienie innych odliczeń, w tym m.in.:

  • ulgi na internet;
  • ulgi termomodernizacyjnej;
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
  • darowizn przekazanych na takie cele jak pożytek publiczny czy krwiodawstwo.

Jak złożyć zeznanie PIT-28?

Obecnie składanie deklaracji PIT, w tym PIT-28, jest o wiele prostszym i szybszym procesem, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Oczywiście nadal można wypełnić klasyczny druk i złożyć go stacjonarnie w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wiele osób decyduje się jednak na złożenie PIT-u online. Pozwala im to nie tylko na uproszczenie i skrócenie całego procesu, ale i szybsze otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku.

Odpowiedni formularz można dostarczyć fiskusowi przy pomocy rządowych usług i systemów takich jak Twój e-PIT czy e-Deklaracje. Co więcej, w sieci dostępne są również komercyjne programy do rozliczania PIT-u – z wielu z nich da się korzystać darmowo.

W niektórych sytuacjach podczas składania deklaracji PIT-28 należy uwzględnić odpowiedni załącznik. Mogą to być, np. PIT-2K stosowany w przypadku rozliczania ulgi odsetkowej od zobowiązania na cele mieszkaniowe czy też PIT-29B dla podmiotów wykazujących przychody z działalności spółek cywilnych lub jawnych.

PIT-28 – kiedy należy złożyć deklarację?

Na początku warto zaznaczyć, że termin składania deklaracji podatkowej nie jest tożsamy z datą regulowania zaliczek na podatek. Druk PIT-28 za 2023 rok powinno się dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.

Natomiast podatek należy zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po tym, kiedy osiągnięto przychód. W przypadku podatku ryczałtowego za grudzień 2023 ostatecznym terminem jest więc 20 stycznia 2024 roku.

Podatnikowi, który nie złoży zeznania w terminie, grozi gara grzywny. Niekiedy uchylanie się od obowiązku podatkowego może prowadzić do utraty ulg i odliczeń, a nawet kary pozbawienia wolności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments