Lublin jest przygotowany do zimowego utrzymania miasta. 2800 ton soli, 680 ton piasku oraz 97 specjalistycznych pojazdów do odśnieżania dróg. To materiały i maszyny, które czekają w gotowości na wykorzystanie, w razie pogorszenia warunków pogodowych.

– Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji zimowego utrzymania miasta, której głównym celem jest zachowanie drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych. Podejmowane działania mają służyć również eliminowaniu zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów. Za każdy obszar odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami, a także do prowadzenia całodobowych dyżurów. To dzięki stałemu monitorowaniu miasta możliwe jest podjęcie szybkiej reakcji. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji.

Odśnieżane są drogi publiczne, wojewódzkie, powiatowe i gminne o łącznej długości około 679 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, przejść oraz kładek dla pieszych.

Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czyli w tzw. trybie interwencyjnym, na zgłoszenie. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. Kwota zarezerwowana na te działania w sezonie 2020/2021 wynosi około 1,9 mln zł.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

w zakresie dróg – tel. 81 466 57 59, w godz. 6.00 – 21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne)

w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym – tel. 84 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)

w zakresie miejsc parkingowych – tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku) w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska)

Zgromadzone materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2020/2021:

solarki opłużone duże – 39,

solarki małe – 14,

ciągniki o mocy powyżej 75KM – 7,

ciągniki o masie 1,9 ton – 15,

ładowarki – 7,

równiarki lub pługi wirnikowe – 7,

samochód do wywozu śniegu – 8

chlorek sodu (sól drogowa) – 2 800 t,

chlorek wapnia techniczny – 15 t,

piasek – 680 t,

kruszywo – 100 t,

solanka (wytwarzana na bieżąco według potrzeb).

Fot. Miasto Lublin

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Miasta Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments