Praca na budowie należy do jednej z najcięższych i bardzo niebezpiecznych. Ciężkie materiały, specjalistyczny sprzęt i praca na wysokościach lub w głębokich dołach wymaga dużo umiejętności, odwagi i wiedzy. Również tej z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo na budowie stało się w ostatnich latach bardzo ważnym, przestrzeganym obszarem zarządzania w firmach budowlanych oraz na placach budowy. Spowodowane jest to wysoką liczbą wypadków, do których corocznie dochodzi podczas prac budowlanych.

Potknięcie się, upadek na tym samym poziomie czy niewłaściwe użycie narzędzi należą do grupy zdarzeń, które zdarzają się najczęściej. Wciągnięcie do dołu, zasypanie lub upadek z wysokości również należą do prawdopodobnych sytuacji, przed którymi pracodawca powinien przestrzegać swoich pracowników i dołożyć starań, żeby zabezpieczyć miejsca pracy.

Kierownik budowy

Na każdej budowie kierownik koordynujący pracą powinien zająć się nadzorem prowadzonych robót, sprawdzeniem przestrzeganych przez pracowników zasad oraz wprowadzaniem niezbędnych zmian wynikających z postępu prac. To on odpowiedzialny jest za kontrolę pracowników na budowie oraz wyeliminowanie czynników, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo na budowie.

Dla pracowników są specjalne szkolenia.

– Na budowach prace wykonywane są przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z pracowników wyposażony jest w specjalistyczną odzież oraz indywidualne środki ochrony osobistej – mówi Jarosław Jakimiec, dyrektor lubelskiego oddziały Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S. A. – Obsługa ciężkiego sprzętu, do którego należą m. in. koparki i równiarki oraz urządzenia specjalistyczne, wykonywana jest przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnią praktyką. To doświadczenie również wpływa na wzrost bezpieczeństwa pracy.

Organizacja placu budowy

Wiele elementów, które wpływają na bezpieczeństwo na placu budowy, dotyczy przygotowania terenu, na którym później będą prowadzone prace. Pracodawca powinien przede wszystkim ogrodzić teren prac płotem o wysokości co najmniej 1,5 metra. Zabezpieczy to plac budowy przed wejściem osób nieupoważnionych.

Podczas takiej budowy istnieje również niebezpieczeństwo spadania przedmiotów. Tzw. strefy niebezpieczne powinny być wydzielone i dobrze oznakowane. Dodatkowo stosuje się też daszki i siatki ochronne, które skutecznie ochronią przed spadającymi przedmiotami.

Koniecznym elementem organizacji obszaru budowy są też drogi wewnętrzne, po których będą się poruszać sprzęty pracujące na budowie. Nie mogą być to jednak ścieżki, na których nie mieszczą się pojazdy robotników. Droga powinna być wydzielona także dla wózków i taczek. Pracodawca powinien nadzorować ich stan i regularnie je utwardzać.

Prace ziemne

Podczas prowadzenia wykopów zarówno pracownicy, jak i osoby koordynujące powinny przestrzegać zasad, które zapewnią bezpieczeństwo w miejscu pracy. Należy przede wszystkim zapewnić bezpieczne zejście do wykopu oraz obudować ściany elementami z drewna. Najczęściej wykorzystuje się drewniane bale bądź stalową blachę.

Podczas zabezpieczania trzeba zwrócić wagę na rozmieszczenie elementów zabezpieczających. Nie mogą one być oddalone od siebie na więcej niż 1 metr. Powinny też wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.

Prowadzenie robót oraz prac budowlanych, czy związane z tym przepisy nie dotyczą tylko dużych inwestycji. Ważne jest zabezpieczenie terenu przy pracach na własnej posiadłości, gdzie mogą pojawić się osoby narażone na niebezpieczeństwo. Dlatego powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments