Problemy z nadwagą, otyłość i słaba wydolność u dużej części lubelskich uczniów to wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizowanego w latach 2019-2021 programu „Jedz z głową”. Jego drugim elementem była akcja edukacyjna dotycząca zdrowego odżywiania skierowana nie tylko do uczniów, ale także ich rodziców oraz pracowników stołówek z 37 szkół podstawowych Lublina.

Program pomógł w diagnozowaniu stanu zdrowia uczniów klas I-III i wdrożeniu odpowiednich działań, które mają niwelować stwierdzone problemy zdrowotne i zapobiegać ich negatywnym skutkom w późniejszym życiu.

– Dane uzyskane dzięki realizacji programu wskazują, że wśród lubelskich dzieci, podobnie jak i w całej Polsce, istnieje problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Niewątpliwie ma na to wpływ wystąpienie epidemii, która pociągnęła za sobą konieczność nauki zdalnej i ograniczenia aktywności fizycznej. Wyniki programu „Jedz z głową” wyraźnie pokazują, jak bardzo potrzebne są działania promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Podczas kolejnej edycji programu przeprowadzono badania przesiewowe określające wskaźnik BMI, ciśnienie tętnicze krwi oraz wydolność fizyczną wśród uczniów. W badaniach wzięło udział 4575 uczniów, których rodzice/opiekunowie wyrazili na to zgodę. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nadwagę u 1521 uczniów (tj. 19.6%) oraz otyłość u 435 uczniów (tj. 5,6%). Rodzice dzieci otrzymali wyniki badań oraz informacje o konieczności przeprowadzenia konsultacji medycznych dla dzieci, u których stwierdzono problemy zdrowotne.

Istotnym elementem programu były zajęcia edukacji zdrowotnej dotyczące prawidłowego odżywiania, przeznaczone dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników stołówek szkolnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zajęcia były prowadzone głównie w formie on-line.

Program „Jedz z głową” będzie nadal realizowany w latach 2022-2024. Jego odbiorcami będą uczniowie klas I-III lubelskich szkół podstawowych.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublinie

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments