W poniedziałek (17 kwietnia) rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia w UMCS, która potrwa do 7 lipca. Uczelnia kusi przyszłych studentów nowościami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja będzie prowadzona w systemie rekrutacja.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lulinie proponuje kandydatom na studia szeroką i różnorodną ofertę kształcenia, w ramach której można wybierać spośród około 90 kierunków (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 300 specjalności.

– Z jednej strony UMCS oferuje zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak m.in.: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów – mówi Aneta Adamska, rzecznik UMCS.

W zbliżającej się rekrutacji uczelnia przygotowała również nowości:

1. Geoarcheologia – 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne (prowadzone na wydziałach Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Historii i Archeologii),

2. Inżynieria światłowodowa – studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne (Wydział Chemii),

3. Bezpieczeństwo radiacyjne – studia inżynierskie 3,5-letnie, stacjonarne (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki),

4. Geowizualizacja historyczna i archeologiczna – studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne (Wydział Historii i Archeologii),

5. Sustainability Management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia I stopnia, stacjonarne prowadzone w języku angielskim (wydziały: Chemii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Biologii i Biotechnologii oraz Wydziale Ekonomicznym),

6. Rozwój zasobów ludzkich – studia II stopnia, 1,5 roczne, stacjonarne i niestacjonarne (Wydział Pedagogiki i Psychologii),

7. Migracje i Mobilność – studia II stopnia, 1,5 roczne, stacjonarne (Wydział Filozofii i Socjologii),

8. Nowe media – studia II stopnia, 2-letnie, niestacjonarne (Wydział Politologii i Dziennikarstwa),

9. Kreatywność i projektowanie społeczne – studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne (Wydział Filozofii i Socjologii),

10. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne (Wydział Ekonomiczny),

11. Kierunek Socjologia prowadzony na Wydziale Filozofii i Socjologii – studia I stopnia, stacjonarne zmienił profil na ogólnouniwersytecki – jest to również swojego rodzaju nowość.

Harmonogram rekrutacji:

10–13 lipca – odbędą się egzaminy wstępne na wybranych kierunkach studiów, takich jak m.in.: logopedia, jazz i muzyka estradowa, grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych

14 lipca – zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji

17–21 lipca – to czas na dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowane osoby (zgodnie z informacją podaną w systemie)

25 lipca – ogłoszone zostaną kolejne listy (w przypadku pozostania wolnych miejsc)

26–28 lipca – to czas na dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowane osoby (z drugiej listy)

PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacji na UMCS zawiera się w kilku krokach. Na początku kandydat powinien zapoznać się z kierunkami studiów dostępnymi w ofercie UMCS, zasadami kwalifikacji oraz terminami rekrutacji. Następnie zakłada konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i zapisuje się na wybrany kierunek. Jeśli wybierze więcej niż jeden, koniecznie powinien ustawić priorytety. Kolejne kroki będą wiązały się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej, uzupełnieniu wyników matury oraz (już po zakwalifikowaniu na studia) dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Na kierunki, na które wymagany jest egzamin wstępny, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł, na pozostałe – 85 zł.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments