Niedawno w harmonogramie wywozu odpadów nastąpiła znacząca zmiana, która wzbudziła wiele pytań. Wśród obowiązujących nas frakcji nie znajdziemy już odpadów zielonych, do której zaliczały się części roślin pozostałe po czyszczeniu ogródków, bądź uschnięte rośliny i kwiaty z naszych mieszkań.

Gdzie więc powinniśmy wyrzucać trawę, liście, gałązki i pozostałości po przyciętych kwiatach? Powinny one trafić do worków w kolorze brązowym. Brąz to kolor przypisany odpadom BIO, zarówno tym pochodzenia kuchennego, jak i tym stanowiącym części roślin. Ze względu na różne sposoby ich zagospodarowania są one odbierane selektywnie w różnych terminach: odpady BIO kuchenne z brązowych pojemników, odpady BIO stanowiące części roślin w brązowych workach.

Uwaga!

Taki podział dotyczy głównie mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy produkują zarówno odpady BIO kuchenne, jak i BIO z części roślin. W przypadku mieszkańców osiedli pielęgnacją części wspólnych zajmuje się administracja osiedla, której zadaniem jest również przygotowanie brązowych worków ze skoszoną trawą oraz przyciętymi gałązkami, czy opadniętymi liśćmi.

Pamiętajmy więc, że do pojemnika brązowego z odpadami BIO kuchennymi MOŻEMY wrzucić zarówno uschnięte bukiety kwiatów, jak i doniczkowe roślinki, jednak NIE MOŻEMY umieszczać w brązowym worku na odpady BIO z części roślin żadnych resztek z jedzenia.

Kompostowanie jest ważne

Selektywnie zbierane trawa, liście i drobne gałązki kierowane są do procesu kompostowania, czego efektem końcowym jest wytworzenie nawozu lub środka poprawiającego jakość gleby. Bioodpady pochodzenia kuchennego mogą być poddane stabilizacji lub jak źródło biogazu być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej.

Niewielu z nas wie jak ważne jest, by tego rodzaju śmieci zostały poddane odpowiedniej utylizacji. Gdy trafią na wysypisko, może to mieć negatywne skutki dla naszego środowiska. Ich rozkład czyni z wysypisk źródła emisji metanu i dwutlenku węgla. Ocenia się, że metan pochodzący ze składowisk odpadów stanowi 3-4% rocznej emisji gazów cieplarnianych. Należy też pamiętać, iż brak segregacji bioodpadów wpływa negatywnie na segregacje pozostałych odpadów. Odpady bio zanieczyszczają surowce wtórne utrudniając, a w przypadku papieru nawet uniemożliwiając ich recykling.

Bioodpady stanowiące części roślin (brązowy worek)

Tutaj wrzucamy:

  • trawa,
  • liście,
  • drobne gałązki,
  • wycięte rośliny pozbawione ziemi.

BIO kuchenne (brązowy pojemnik)

Tutaj wrzucamy:

  • odpadki warzywne
  • owocowe,
  • obierki
  • fusy po kawie i herbacie.

Do tych odpadów nie wrzucamy resztek żywności pochodzenia zwierzęcego!

Od 1 stycznia 2021 właściciele posesji o zabudowie jednorodzinnej położonych w granicach Lublina mogą samodzielnie zagospodarowywać wytwarzane przez siebie bioodpady w przydomowych kompostownikach. Osoby takie korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za odpady. Aby z niej skorzystać właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy, iż deklarując korzystanie z przydomowego kompostownika decydujemy się samodzielnie zagospodarowywać obie frakcje bioodpadów (zarówno bioodpady kuchenne, jak i bioodpady w postaci liści, trawy i części roślin).

Dodatkowo warto pamiętać, że nadwyżki tych odpadów nie możemy już wywozić do PSZOK. Będą one odbierane według wskazanych przez firmy harmonogramów.

Aktualny harmonogram wywozu odpadów dla firmy KOM-EKO można sprawdzić za pośrednictwem aplikacji ekoAPP, która dodatkowo może wysyłać na smartfon przypomnienia przed wywozem określonych odpadów bądź na stronie https://www.kom-eko.pl/dla-mieszkancow/harmonogram-wywozu-odpadow .

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments