Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy zdecydowały już o formie, w jakiej będą prowadzone zajęcia od października.

UMCS

W zarządzeniu prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego, rektora UMCS czytamy, że uniwersytet będzie prowadził zajęcia hybrydowo. Nauczanie stacjonarne będzie miało miejsce w przypadku studentów 1 roku studiów licencjackich i 1 roku studiów magisterskich. Wyjątkiem są wykłady, w których uczestniczyć będzie powyżej 35 osób. Te będą prowadzone zdalnie. Pozostałe roczniki, w zależności od decyzji dziekana wydziału będą miały zajęcia prowadzone na odległość.

Uniwersytet Przyrodniczy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął decyzję, że w roku akademickim 2021/2022 wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, uczestników studiów doktoranckich, doktorantów szkoły doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowane będą w siedzibie uczelni, w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

Uniwersytet Medyczny

Wzorem ubiegłego semestru na Uniwersytecie Medycznym wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni. Powodem takiej decyzji jest między innymi zaszczepienie większości studentów, jak i kadry akademickiej. Kierunki medyczne uniemożliwiają również rzetelne prowadzenie zajęć online, ze względu na liczne wykorzystanie aparatury i sprzętu laboratoryjnego podczas nauki.

Pozostałe uczelnie

Decyzji o formie kształcenia w semestrze zimowym nie podjął jeszcze Katolicki Uniwersytet w Lublinie i Politechnika Lubelska. O nauczaniu na tych uczelniach poinformujemy wkrótce.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments