Od dwóch miesięcy trwają prace przy budowie nowego mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Równolegle prowadzone są roboty drogowe przy przebudowie ulicy.

– Jednak największy zakres prac do zrealizowania dopiero przed wykonawcą. Będzie on dotyczył wytworzenia i dostawy konstrukcji stalowych. Nowy obiekt dopełni funkcjonalność istniejącego już węzła przesiadkowego w tamtym rejonie miasta. Z nowej infrastruktury, współfinansowanej ze środków europejskich, mieszkańcy skorzystają jeszcze w tym roku – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Do tej pory wykonano rozbiórkę obiektu mostowego w 80%. Pozostałe dwie podpory zostaną wykorzystane przy montażu konstrukcji stalowej. Nastąpi to po podwieszeniu ustroju nośnego. Po rozbiórce wykonano platformy robocze oraz wbito ścianki szczelne na pierwszej podporze. Następnie wykonawca przystąpił do realizacji robót palowych mających na celu stabilizację podłoża pod posadowienie podpory od strony ul. Janowskiej. W gruncie zamontowano już wszystkie 53 pale wiercone o średnicy 100 cm i długości 12 m. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie wykopu oraz betonu podkładowego na pierwszej podporze wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali fundamentowych. Równolegle prowadzone będą prace przy posadowieniu drugiej podpory od strony ul. Nałkowskich.

Oprócz robót branży mostowej budowana jest także kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Żeglarskiej od strony ul. Janowskiej. Ponadto wykonywane są również roboty branży elektroenergetycznej. W ubiegłym tygodniu wykonano przewiert pod rzeką Bystrzycą, dla przeprowadzenia nowych ciągów kablowych.

Poza budową nowego most w ciągu ul. Żeglarskiej, zakres prac obejmuje również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki. Przebudowę przejdzie również odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Jaki będzie nowy most

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie w szarym.

O inwestycji

Koszt inwestycji wynosi ponad 36,6 mln zł, a termin jego zakończenia upływa 29 listopada. Inwestycja to część projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”. W ramach tego samego projektu unijnego, jako kontynuacja prac w zakresie węzłów przesiadkowych, powstaje parking P&R przy ul. Grenadierów. Ulica przejdzie również przebudowę na długości około 70 m.

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Fot. Urząd Miasta Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments