Na 10 marca 2019 roku zaplanowano w Lublinie wybory do rad dzielnic. Każdy, kto chce realnie włączyć się w podejmowanie decyzji dotyczących jego dzielnicy, jeszcze do końca tygodnia (8 lutego) może zgłosić swoją kandydaturę.

Wybory do rad dzielnic mają dla mieszkańców poszczególnych osiedli niebagatelne znaczenie. Od ich wyników zależy, czy nasze oczekiwania względem zamieszkiwanej przez nas dzielnicy zostaną zrealizowane oraz w jakim stopniu. Wchodzący w skład rady członkowie są łącznikami pomiędzy mieszkańcami i władzami miasta. Do ich zadań należy m.in. rozwiązywanie palących problemów danej dzielnicy, wspieranie kolejnych inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic (np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego dzielnic, ochrony środowiska), zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy oraz dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych na terenie dzielnicy, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody, współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, opiniowanie nazw i zmian nazw ulic czy współpraca z policjąstrażą miejskąstrażą pożarną w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy.

Każdy, kto chce mieć realny wpływ na los swojej dzielnicy, ma prawo zgłosić swoją kandydaturę na radnego. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, na stałe zamieszkuje dzielnicę, którą chce reprezentować i posiadać poparcie 25 wyborców poświadczone podpisami. Wyłączeni z możliwości wzięcia udziału w wyborach są radni Rady Miasta, kierownik jednostki organizacyjnej Miasta Lublin oraz osoby skazane prawomocnymi wyrokami.

Tegoroczne wybory do rad dzielnic odbędą się w Lublinie 10 marca. Do 8 lutego każdy chętny może jeszcze złożyć swoje zgłoszenie w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej, w Ratuszu przy placu Króla Władysława Łokietka (sala nr 3, w godzinach: 4 lutego 2019 r. w godzinach 15.00-18.00, 5 lutego 2019 r. w godzinach 15.00-18.00, 6 lutego 2019 r. w godzinach 15.00-18.00, 7 lutego 2019 r. w godzinach 15.00-20.00, 8 lutego 2019 r.
w godzinach 15.00-20.00). Do obsadzenia jest blisko 400 miejsc. Jeśli w trakcie rejestracji liczba kandydatów w którejś z dzielnic będzie mniejsza od liczby mandatów, zarządzona zostanie dodatkowa tura rejestracji.

– Zachęcamy, by kandydaci nie zwlekali do ostatniej chwili ze swoim zgłoszeniem, dzięki czemu unikniemy dużych kolejek. W tej chwili mamy już pierwsze wnioski, na kolejne trzeba będzie zaczekać do końca tygodnia – mówi pełnomocnik prezydenta miasta ds. wyborów, Łukasz Mazur.

Spotkanie informacyjno-zapoznawcze w sprawie wyborów do rad dzielnic odbędzie się jutro, 5 lutego o godz. 18:30 we Wspólnej Przestrzeni przy ul. Kowalskiej 1.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments