Obecnie uczelnie muszą dopasowywać się do potrzeb młodych ludzi. O nowych planach i ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opowiedział nam rektor prof. Stanisław Michałowski.

Jak oferta dydaktyczna UMCS zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat?

Zmiany na uniwersytetach o klasycznym profilu nauczania podyktowane są najczęściej sytuacją w kraju, czy rozwojem gospodarczym naszego państwa. Wśród 80 kierunków i ponad 250 specjalności prowadzonych na 12 wydziałach naszej uczelni, nieustannie następują modyfikacje, które mają pozwolić, aby absolwenci mogli cieszyć się „spokojem ducha” wkraczając w przyszłości na ścieżkę zawodową.

Na przestrzeni lat powstały kierunki stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z danej branży, np. logistyka, analityka gospodarcza, technologie cyfrowe w animacji kultury, logopedia z audiologią czy kierunki studiów inżynierskich w postaci: chemii technicznej prowadzonej na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, gospodarki przestrzennej czy inżynierii nowoczesnych materiałów.

Staramy się jednocześnie zachować to, co na naszym uniwersytecie posiada piękną tradycję. Mam tutaj na myśli cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów takie kierunki studiów jak: prawo, psychologia, anglistyka czy kierunki ekonomiczne. Nie zapominajmy też o kierunkach humanistycznych i społecznych, bo jesteśmy tradycyjnym uniwersytetem. Jednym z największych wyzwań jest pogodzenie uczelnianej tradycji z koniecznością zmian i elastycznością w stosunku do potrzeb rynku pracy.

Czyli zmiany podyktowane są dobrem studentów i ułatwieniem im startu w późniejsze życie zawodowe?

Dokładnie tak. Bardzo duży nacisk kładziemy obecnie na poszerzanie naszej oferty kształcenia w języku angielskim. W tym roku akademickim zdecydowaliśmy uruchomić kolejne anglojęzyczne kierunki studiów II stopnia: na Wydziale Pedagogiki i Psychologii będzie to Edukacja i Terapia z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami; a na Wydziale Humanistycznym proponujemy Komunikację międzykulturową w edukacji i na rynku pracy.

Wiąże się to oczywiście z dużym zainteresowaniem ze strony samych studentów zagranicznych – od kilku lat bowiem systematycznie wzrasta liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie w UMCS. W 2010 roku mieliśmy ponad 200 studentów zagranicznych, a obecnie nasza uczelnia zajmuje najwyższą pozycję wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce, z łączną liczbą 1600 studentów zagranicznych.

Wychodząc naprzeciw osobom, które chcą w pełni przygotować się do późniejszej pracy zawodowej, tworzymy także kierunki dualne, gdzie oprócz teorii dużą rolę odgrywa praktyka. W tym celu uniwersytet podejmuje współpracę z podmiotami z branży przemysłu czy biznesu tak, aby studenci mogli w sposób bezpośredni poznać ich specyfikę.

Co jeszcze zmieniło się na UMCS?

Możemy mówić tu o kilku aspektach. Po pierwsze: dokładamy wszelkich starań, żeby studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki, dlatego zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, rozbudowujemy kampus zachodni uczelni, na którym znajdować się będą nowoczesne siedziby Instytutu Psychologii, Pedagogiki i Wydziału Politologii. Również na tym terenie zostanie zbudowana pełnowymiarowa hala sportowa, przystosowana przede wszystkim do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych. Umożliwi ona również rozgrywanie meczów ligowych drużyn AZS UMCS. W kampusie zachodnim, w którym przypomnę – znajdują się już siedziby Wydziału Nauk i Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Artystycznego – chcemy realizować ideę tak zwanej uczelni kompletnej, w której studenci mogą uzyskać wiedzę, dobre wykształcenie oraz przygotowanie do pracy zawodowej. Jednocześnie będą mieli szansę na realizację swoich pasji i zainteresowań, sportowych i kulturalnych.

Cieszę się również, że możemy nagradzać i wspierać naszych studentów przyznając im stypendia za różnego rodzaju osiągnięcia. Do tej pory w tej kwestii zależni byliśmy od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przeznaczało na ten cel określone środki. Teraz mamy już także własny fundusz, który pozawala nam wspierać wybitnych studentów. Tego rodzaju stypendium można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną. Nowością ostatniej edycji WFS było szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na naszej uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. O stypendia w ramach WFS mogą także ubiegać się studenci cudzoziemcy, realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Jest wielu studentów podążających ścieżką sportową, którzy trenują zawodowo. Niestety w Lublinie nie ma kierunków sportowych. Jaką ofertę UMCS może im zaproponować?

Pewna grupa młodych ludzi decyduje się na studia na naszej uczelni, ponieważ dajemy im możliwość łączenia kształcenia wyższego z aktywnością sportową – zarówno tą wyczynową, jak i akademicką. Osoby te często nie są po prostu zainteresowane podejmowaniem nauki na studiach ściśle związanych ze sportem – wybierają więc kierunek spośród oferty UMCS. Zdajemy sobie oczywiście sprawę ze stale rosnącej popularności i zapotrzebowania na absolwentów kierunku wychowanie fizyczne, dlatego od roku akademickiego 2019/2020 planujemy uruchomienie takich praktycznych studiów. Zgodnie z naszymi założeniami, będą one prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Dostrzegamy także potrzebę uruchomienia dokształcających studiów podyplomowych związanych z psychologią sportu. Uważam, że będzie to bardzo dobra forma pomocy dla młodych ludzi, niejednokrotnie narażonych na stres związany z rywalizacją sportową.

Znaczną grupę studentów uniwersytetu stanowią też młodzi ludzie z zagranicy. Co uczelnia może im zaproponować?

Tak, jak mówiłem wcześniej: zainteresowanie cudzoziemców kształceniem na naszej uczelni jest naprawdę bardzo duże. Wśród obcokrajowców studiujących na UMCS największą grupę stanowią studenci z Ukrainy – jest ich blisko 1400. Wielu z nich posiada Kartę Polaka, więc osoby te dobrze radzą sobie ze studiowaniem w języku polskim. Dla pozostałych co roku przygotowujemy kursy doszkalające z języka polskiego, angielskiego i ukraińskiego. W tym zakresie wspomaga nas Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, którego pracownicy dla kierunków anglojęzycznych prowadzą dwusemestralne, bezpłatne kursy nauki języka polskiego. Osoby pochodzące np. z Ukrainy, Białorusi czy Rosji i rozpoczynające studia w naszej uczelni, mogą z kolei uczestniczyć we wrześniowym 4-tygodniowym intensywnym kursie nauki języka polskiego, a następnie od października dodatkowo w kursie uzupełniającym. Studenci zagraniczni podejmujący kształcenie w UMCS mogą więc przyswoić sobie specjalistyczne słownictwo dostosowane do kierunku studiów, na którym podejmą naukę, a także poznać polską historię, kulturę i tradycję.

Dokładamy wszelkich starań, żeby studia na naszej uczelni były dla obcokrajowców tak samo łatwe i przyjemne, jak dla polskich studentów. Myślę, że sam klimat Lublina – pięknego i wielokulturowego miasta, ułatwia im również podjęcie decyzji dotyczącej wyboru miejsca, w którym podejmą kształcenie wyższe.

A jakie możliwości uniwersytet daje polskim studentom na międzynarodowej arenie?

Cały czas dużym zainteresowaniem cieszy się program Erasmus Plus, dzięki któremu około 200 studentów UMCS może podjąć kształcenie i realizować praktyki za granicą. Umożliwiamy młodym osobom wyjazdy do ponad 20 krajów europejskich: od Hiszpanii, Francji, Niemcy po Wielką Brytanię czy Turcję.

Współpracujemy także z uniwersytetami spoza Polski tworząc studia o tzw. podwójnym dyplomowaniu. Oznacza to, że równolegle część kształcenia można odbyć na UMCS, a część na uczelni zagranicznej. Po zakończeniu takich studiów absolwent posiada dyplomy dwóch uczelni. Od lat aktywnie współpracujemy w tym zakresie z uniwersytetami na Ukrainie, co owocuje nie tylko wymianą naukowców, ale również wspólnymi propozycjami projektów.

Od niedawna UMCS współtworzy tzw. Centrum Europejskie, które będzie prowadzić działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej.

Fot. Marcin Pietrusza

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments