Z okazji Dnia Recyklingu Baterii Miasto Lublin po raz kolejny organizuje ich ekozbiórkę. Mieszkańcy Lublina w zamian otrzymają drobne upominki i gadżety, a osoby, które przyniosą większe ilości tych odpadów otrzymają dodatkowo nowe baterie. Akcja odbędzie się w najbliższy poniedziałek (11 września).

– Już po raz trzeci organizujemy specjalną zbiórkę zużytych baterii z okazji przypadającego we wrześniu Dnia Recyklingu Baterii. Poprzednie edycje pokazały, że mieszkańcy i mieszkanki Lublina chętnie włączają się w tego typu inicjatywy. W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową ilość zużytych baterii – ponad 790 kg. Liczymy, że i w tym roku uda nam się osiągnąć podobny wynik. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Akcja „Ekozbiórka zużytych baterii” odbędzie się w poniedziałek (11 września) w godz. 10.00-13.00 przed siedzibą Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Zana 38). Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz nowe baterie zapewni Polska Korporacja Recyklingu we współpracy z GP Batteries.

Akumulatory przenośne i baterie po wyczerpaniu są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, dlatego nie mogą być umieszczane w pojemnikach na frakcję zmieszaną i wyrzucone wraz z odpadami komunalnymi. Zebrane selektywnie można bez problemu przetworzyć, zaś surowce, z których są wykonane, odzyskać i wykorzystać ponownie. Miasto Lublin prowadzi stale selektywną zbiórkę odpadów, w tym: zużytych baterii, akumulatorów przenośnych, przeterminowanych leków, a także odpadów niebezpiecznych i chemikaliów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w 133 miejscach na terenie Lublina. Baterie i zużyte akumulatory przenośne można oddać w stałych oraz mobilnych punktach przy okazji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wrzucić do kontenerów na odpady niebezpieczne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w stałym punkcie przy ul. Metalurgicznej 13F (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00), a także w mobilnych punktach uruchamianych w każdą ostatnią sobotę miesiąca w 6 lokalizacjach na terenie Lublina (w godzinach 9.00-14.00). Na terenie miasta znajduje się także 9 pojemników na małe elektroodpady.

Pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki ustawione są w 94 aptekach na terenie miasta. Można do nich wrzucać lekarstwa w oryginalnych opakowaniach szklanych, metalowych, z kartonu, z tworzywa sztucznego, pastylki i drażetki luzem, zastrzyki w ampułkach, aerozole. W przypadku tabletek należy oddawać same blistry z niewykorzystanymi lekami, bez opakowań zbiorczych. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy wyrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się na terenie PSZOK przy ul. Metalurgicznej 13K. Natomiast odpady niebezpieczne i chemikalia, do których zaliczają się opakowania po przepracowanych olejach, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach wodnych i olejnych, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte świetlówki, przeterminowane leki, zużyte baterie, należy wyrzucać do pojemników na odpady niebezpieczne. Znaleźć je można w 11 lokalizacjach na terenie Lublina. Z kolei zużyte opony w ilości 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) znajdującego się przy ul. Metalurgicznej 13K.

Aby ułatwić mieszkańcom i mieszkankom Lublina prawidłową segregację Miasto uruchomiło wyszukiwarkę odpadów, która podpowie, do którego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady.

W ramach systemu Gmina Lublin organizuje odbieranie i zbieranie wyłącznie odpadów komunalnych, które zostały wytworzone w nieruchomościach zamieszkałych przez właścicieli nieruchomości. Jeżeli odpady (np. remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub zużyte opony), powstały w wyniku działalności wyspecjalizowanej firmy lub podmiotu gospodarczego, np. w trakcie remontu, to podmiot gospodarczy ma obowiązek takie odpady zagospodarować w ramach indywidualnej umowy na odbiór odpadów.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments