Już od kilku lat w naszych domach segregujemy odpady. Wszystko po to, żeby jak najmniej śmieci trafiało na wysypiska i aby jak największa ich część została ponownie przetworzona.

Frakcja odpadów zmieszanych wciąż stanowi jedną z największych grup odpadów odbieranych z naszych domów, a znajdują się w niej materiały, które z powodzeniem moglibyśmy poddać segregacji wrzucając do odpowiedniego pojemnika.

Jaką drogę pokonują odpady zmieszane?

W przypadku odpadów zmieszanych, podobnie jak w przypadku pozostałych frakcji odpadów, kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w naszych domach.

– Niestety niesegregowane, zmieszane odpady, trudno poddać recyklingowi. Jak wskazuje ich nazwa stanowią one mieszaninę zarówno odpadów organicznych, jaki i opakowaniowych. Fakt ich zmieszania u źródła powoduje, iż żadna z tych frakcji nie zostanie w pełni powtórnie wykorzystana – przyznaje Adam Przystupa, dyrektor w spółce KOM-EKO, która od lat działa na rzecz ekologii.

Odpady zmieszane, odebrane z terenu nieruchomości, muszą trafić w pierwszej kolejności do Instalacji Komunalnej, gdzie są zagospodarowywane w specjalistycznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zważone odpady najpierw trafiają na linię sortowniczą, gdzie strumień odpadów dzielony jest na trzy frakcje:

 • odpady opakowaniowe, które kierowane są do recyklingu, np. szkło, złom stalowy i aluminiowy,
 • zanieczyszczone opakowania, które ze wzg. jakościowych nie nadają się do recyklingu,
 • frakcja o wielkości do 80mm zawierająca zanieczyszczone odpady organiczne.

Z zanieczyszczonych opakowań, które nie nadają się do recyklingu, wytwarzane jest paliwo alternatywne z odpadów (RDF). W chwili obecnej paliwo alternatywne spalane jest w cementowniach, ale istnieje duży potencjał jego wykorzystania w energetyce cieplnej w celu zastąpienia paliw kopalnych.

Wysortowane odpady organiczne ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń nie mogą być poddane kompostowaniu. Można jedynie poddać je procesowi stabilizacji tlenowej i jako nieczynne biologicznie skierować do składowania w formie tzw. stabilizatu. Proces stabilizacji prowadzony jest w zamkniętych betonowych bioreaktorach z wykorzystaniem aktywnego napowietrzania i nawilżania odpadów, oraz oczyszczaniem powietrza przez biofiltr. Celem tych zabiegów jest zapobieganie generowania na wysypiskach metanu ze składowanych odpadów.

– Warto wiedzieć, iż metan pochodzący ze składowisk odpadów stanowi 3-4% rocznej emisji gazów cieplarnianych. Jest on przy tym substancją, który pochłania promieniowanie podczerwone 60 razy bardziej niż dwutlenek węgla, powszechnie uważany w przekazach medialnych za przyczyną efektu cieplarnianego – dodaje dyr. Przystupa.

Jak segregować odpady zmieszane?

Po oddzieleniu z masy odpadów surowców takich jak: szkło, tworzywa, papier i metal oraz odpady biodegradowalne pozostają odpady po segregacji, które nazywamy odpadami zmieszanymi. Do nich zaliczamy:

 • zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
 • popiół,
 • tekstylia,
 • ceramika,
 • odchody zwierząt domowych,
 • odpadki mięsa i ryb, resztki wędlin i kości.

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy:

 • odpadów podlegających selektywnej zbiórce
 • odpadów budowlanych,
 • zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • żarówek, świetlówek,
 • leków i chemikaliów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments