Miasto Lublin i spółka Lubelska Akademia Futbolu podpisały umowę dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ulicach Krochmalnej i Przeskok. Teren o powierzchni ponad 11 ha przeznaczono na cele sportowe, czyli budowę i prowadzenie nowoczesnego obiektu szkoleniowego, na co w ubiegłym roku zgodę wyraziła Rada Miasta Lublin.

– Zawarta umowa rozpoczyna etap wykonawczy przedsięwzięcia. Cieszę się, że w Lublinie powstanie nowoczesny kompleks sportowy służący przede wszystkim szkoleniu dzieci i młodzieży. Z nowej infrastruktury skorzystają także zawodowi sportowcy. Przeznaczenie tego terenu na cele sportowe jest dopełnieniem planowanego przez nas zagospodarowania miejsca, dla którego przewidziano trzy funkcje – nowy stadion żużlowy, teren do jazdy konnej oraz obiekty Lubelskiej Akademii Futbolu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Umowa określa miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 4,6 tys. zł netto, obowiązującą przez cały 30-letni okres trwania umowy. Stawka ta mieści się w kwotach sugerowanych w opinii rzeczoznawcy majątkowego i w okresie obowiązywania umowy będzie podlegać aktualizacji, o wskaźnik inflacji. Kaucję zabezpieczającą wykonanie umowy ustalono w wysokości 20 tys. zł, a wysokość kary umownej w kwocie 500 tys. zł, w przypadku nie zrealizowania pierwszego etapu inwestycji z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy.

Dodatkowym zabezpieczeniem interesów miasta jest zapis o poddaniu się egzekucji przez dzierżawcę w akcie notarialnym w zakresie wydania nieruchomości, między innymi w przypadku braku realizacji zapisów umowy i braku zapłaty czynszu dzierżawnego. W umowie jest również zapis o nieodpłatnym przejęciu przez miasto nakładów inwestycji, zrealizowanych przez dzierżawcę na przedmiocie umowy, po jej wygaśnięciu. Miasto może też korzystać ze zrealizowanych obiektów na preferencyjnych warunkach poprzez udostępnienie ich młodzieży szkolnej. Szczegółowe warunki tego zobowiązania określi odrębne porozumienie podpisane po zrealizowaniu inwestycji.

Podpisana umowa umożliwia przekazanie terenu inwestorowi, co nastąpi w terminie 7 dni, licząc od 21 stycznia, czyli dnia zawarcia umowy.

Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie jej pierwszego etapu do końca września, a całkowitą finalizację do 31 października 2022 r. W pierwszej kolejności powstaną 4 boiska piłkarskie wraz z instalacjami drenażu/napowietrzania, nawadniania/zraszania, podgrzewania płyty dwóch boisk oraz między innymi piłkochwyty z fundamentami i ciągi pieszo-jezdne. Na tę część prac, w odpowiedzi na złożony wniosek, spółka uzyskała już pozwolenie na budowę.

Z kolei drugi etap dotyczy budowy pozostałych 3 boisk piłkarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiektu treningowo-szkoleniowego wraz z halą sportową oraz budynku technicznego i infrastruktury drogowej oraz parkingowej, jak również przestrzeni rekreacyjnej. Realizacja tych komponentów wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z końcem ubiegłego roku rozpoczęły się uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru A – rejon ul. Przeskok, które potrwają do 28 stycznia. Po ich zakończeniu możliwe będzie wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego. W harmonogramie posiedzeń Rady Miasta Lublin, wstępnie zaproponowano rozpatrzenie tego tematu w kwietniu.

Na terenach położonych w rejonie ulic Krochmalnej i Przeskok, inwestor planuje budowę nowoczesnego kompleksu sportowego służącego szkoleniu dzieci i młodzieży. Powstanie między innymi 7 boisk, w tym dwa z nawierzchnią sztuczną oraz jedno lub dwa kryte balonem w okresie zimowym. Znajdzie się tam również trzykondygnacyjny budynek z zapleczem treningowym i pokojami dla młodzieży trenującej w Akademii oraz gabinety trenerów. W budynku Lubelskiej Akademii Futbolu przewidziano także zlokalizowanie nowoczesnej siłowni, gabinetów fizykoterapii oraz odnowy biologicznej. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego. Projekt obejmuje realizację infrastruktury drogowej i parkingowej oraz przestrzeni rekreacyjnej.

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Miasta Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments