1 września br. rozpoczął kierowanie największą uczelnią w regionie. Nie ukrywa, że swoją wizją rozwoju uniwersytetu chce zarazić społeczność akademicką. – Od momentu, kiedy zdecydowałem się na kandydowanie, miałem jasno sprecyzowaną strategię rozwoju uczelni oraz ludzi, którzy mogliby być odpowiedzialni za realizację poszczególnych celów. Zespół, który udało mi się zaangażować do współpracy, to niezwykle kompetentne osoby, najlepsi z najlepszych – mówi bez wahania prof. Radosław Dobrowolski, nowy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W jakiej kondycji jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, którego stery pan przejął?

RD: Uważam, że UMCS obecnie jest w bardzo dobrej sytuacji pod względem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. To bez wątpienia efekt pracy władz rektorskich minionej kadencji, którym udało się poprawić kondycję uniwersytetu, dzięki czemu stać nas teraz na m.in. remonty czy modernizacje istniejącej infrastruktury.

Czy na uczelni planowane są nowe inwestycje?

RD: Jesteśmy na etapie finalizowania prac budowlanych w Kampusie Zachodnim UMCS. Rok akademicki studenci zaczęli w nowych obiektach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii, tuż obok którego powstaje Instytut Pedagogiki. Ostatnia z wymienionych przeze mnie inwestycji będzie domknięciem planu rozbudowy Kampusu, rozpoczętej dwa lata temu. Rozważamy również nowe projekty, ale w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić.

Jakie ma pan plany na rozwój uczelni?

RD: Rozwój uczelni według mnie polega przede wszystkim na podnoszeniu poziomu w sferach naukowo-badawczej i dydaktycznej, ale również kulturalnej i sportowej. W minionej kadencji władz rektorskich, jako prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, miałem okazję uczestniczyć w działaniach mających na celu docenienie potencjału pracowników naukowo-badawczych i zachęcenie do jego rozwijania. Niezwykle istotne jest, aby osoba kierująca uczelnią potrafiła zarazić swoją wizją społeczność akademicką. Jeżeli moje działania nie przekonają członków wspólnoty UMCS, że zmierzamy w dobrą stronę, to uczelnia nie odniesie sukcesu.

Do tego jest potrzebny dobry zespół współpracowników?

RD: Jasno sprecyzowana strategia rozwoju uczelni nie wystarczy do jej realizacji. Trzeba jeszcze posiadać zespół bardzo sprawnych organizacyjnie, naukowo i pod względem wzajemnych relacji współpracowników, którzy mogliby być odpowiedzialni za realizację poszczególnych celów. Udało mi się namówić do współpracy profesorów, którzy poza ponadprzeciętnymi kompetencjami w powierzonych im obszarach działania, są osobami niezwykle otwartymi, lubianymi, ale także zainteresowanymi realizacją wspólnej wizji rozwoju uniwersytetu.

Nastały trudne czasy. Jak uczelnia dostosowuje się do zasad w dobie pandemii koronawirusa?

RD: Sytuacja zewnętrzna mocno weryfikuje nasze plany, ale właśnie od tego jest dobry zespół zarządzający, który w przygotowany plan działania wprowadza nowe scenariusze. Gdy wchodzi się na statek, nie zawsze jest idealna pogoda do podróży – poza piękną przygodą i widokiem szerokiego oceanu, niestety czasami zdarzają się sztormy. Aktualnie w podobnej sytuacji znajdują się wszystkie uczelnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Stawiamy sobie pytania, jak organizować rok akademicki, żeby nie stosować wyłącznie trybu zdalnego kształcenia – bowiem jest to działanie na krótką metę, szkodliwe nie tylko dla społeczności uniwersytetu, ale także dla Lublina, jego mieszkańców i wszelkich procesów rozwojowych, które bez lubelskich studentów nie będą. Myślę, że dobrym wyjściem jest kształcenie hybrydowe, w którym pierwsze roczniki studentów pojawią się fizycznie w murach uczelni. Zależy nam, żeby młodzi ludzie, którzy rozpoczynają kształcenie na UMCS-ie mieli szansę poznać nasz uniwersytet, wykładowców, mentorów i poczuć atmosferę życia studenckiego.

Od lat odnosi pan sukcesy naukowe w Polsce i za granicą. Pewnie pracownicy i studenci są ciekawi, jakie pasje ma nowy rektor?

RD: Przyznam, że chciałbym odnosić znacznie większe sukcesy. Po zmianie gabinetu prorektora na gabinet rektora doświadczam zjawiska relatywizmu czasoprzestrzennego. Doba oraz czas pracy znacząco mi się wydłużają, ale zwiększa się przy tym efektywność moich działań. Mimo tego staram się nie tracić kontaktu z nauką. Kiedyś moja aktywność naukowa była znacznie większa, ale nadal pasja jest tym co mnie motywuje do pracy badawczej. Przyznaję, że gdy dobrze rozplanuje się działania, można zrobić dużo więcej. Wyrobiłem sobie umiejętność symultanicznej, równoległej pracy na kilku polach. Prywatnie, gdy mam taką możliwość, staram się realizować sportowo. Najczęściej kibicuję zarówno indywidualnym zawodnikom, jak i drużynom. Hobbystycznie gram również w tenisa. W wolnym czasie lubię także przeczytać dobrą książkę.

REKTOR UMCS

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Absolwent studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1988). Związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od 1987 r. Obecnie profesor zwyczajny, zatrudniony w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi, pierwszego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, a w latach 2016–2020 – funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS. Jest geografem fizycznym, geomorfologiem, paleogeografem; autorem ponad 220 artykułów naukowych, 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych. Kierownik dwóch i główny wykonawca dziesięciu projektów badawczych KBN, MNiSW i NCN, a także współautor kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Prof. Dobrowolski jest również członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych, w tym: Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem UNESCO-MAB oraz prezydium (a od 2016 wiceprzewodniczący) Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

DRUŻYNA REKTORA

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Absolwentka Wydziału Chemii UMCS (1995), asystent (1995-2003), adiunkt (2003-2014), prof. uczelni (2014-2019), profesor (2019 – obecnie) w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Członek Senatu UMCS (kadencje 2012–2016, 2016–2020, 2020 – obecnie) i komisji senackich, Rady Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Pełniła również funkcję dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych. Obecnie jest kierownikiem Katedry Chemii Nieorganicznej, Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS. Posiada również wieloletnie doświadczenie dziekańskie, zarówno w obszarze współpracy ze studentami, jak i organizacji procesów kształcenia i zapewnienia ich jakości. Zainteresowania naukowe prof. Kołodyńskiej dotyczą chemii pierwiastków d- i f-elektronowych, metod rozdzielenia związków nieorganicznych, otrzymywania związków o wysokim stopniu czystości, usuwania jonów metali z wód i ścieków, modyfikowanych biowęgli i sorbentów hybrydowych.

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Absolwent studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku fizyka, które odbywał według indywidualnego programu i toku studiów, specjalizując się w biofizyce. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Biofizyki w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Prof. Gruszecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie naukowców naszego Uniwersytetu. Uczestniczy w pracach wielu stowarzyszeń i konsorcjów naukowych w kraju i za granicą, w gremiach decyzyjnych przyznających środki na badania naukowe, jest laureatem szeregu prestiżowych nagród naukowych. Dorobek prof. Gruszeckiego obejmuje ponad 200 pozycji, głównie artykułów w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Jego prace cytowane były blisko 5000 razy, indeks Hirscha H=40 (według Google Scholar), a suma pozyskanych przez niego środków na realizację projektów badawczych przekroczyła 11 mln zł.

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2004 r. pracownik Wydziału Ekonomicznego; kierownik Pracowni Zastosowań Technik Informatycznych (2004-09) i Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania (2009-19); dyrektor Instytutu Zarządzania (2011-12), dziekan Wydziału Ekonomicznego (2012-16 i 2016-19), dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki. Jest przewodniczącym Komisji Ekonomii i Zarządzania PAN O/Lublin. Redaktor naczelny dwóch czasopism Inderscience i konsultant strategii rozwoju Lublina i województwa lubelskiego do 2030 r. Od 26 lat w pracuje w szkolnictwie wyższym. Propaguje e-przedsiębiorczość, logistykę zwrotną i digitalizację gospodarki. Aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych związanych z polską transplantologią.

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Prorektor ds. ogólnych

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym. Od 1992 r. nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2014 r. Prorektor ds. ogólnych UMCS. Oprócz obowiązków prorektorskich pełni także funkcję kierownika Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych. Kieruje Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie. Profesor Bereza jest także aktywnym społecznikiem, chętnie włączającym się w organizację i wspieranie różnych przedsięwzięć charytatywnych i akcji społecznych.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata Sawa
Małgorzata Sawa
3 lat temu

Gratuluję Panu Profesorowi! Życzę sukcesu. 🙂