W środę (7 grudnia) rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i rektor KUL ks. prof. dr hab. Mieczysław Kalinowski podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia i wspólnego prowadzenia nowego kierunku studiów pod nazwą Polish Studies.

Na początku projekt ten zakłada wyprodukowanie 10 multimedialnych e-kursów tematycznych w języku angielskim, obejmujących zagadnienia z różnych obszarów (m.in.: historii Polski, literatury i sztuki polskiej, wkładu polskich uczonych do myśli technicznej i nauki światowej, polskiego dziedzictwa materialnego, współczesności). Każdy z nich będzie zakończony egzaminem w formule online. Wszystkie kursy będą odznaczały się najwyższą jakością i innowacyjnością w zakresie zastosowanych technologii (VR, AR, AI, 3D) zgodnie z międzynarodowym standardem Teaching Design. Docelowo mają to być dyplomowane studia zdalne na poziomie Bachelor i Master w języku angielskim realizowane w obu uniwersytetach.

– To pierwszy w ostatnich latach tego typu przypadek, gdy dwie sąsiadujące ze sobą uczelnie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zdecydowały się na promowanie wspólnego kierunku studiów i to kierunku, który wychodzi naprzeciw potrzebom. Mowa o Polish Studies, czyli o nowych, zupełnie oryginalnych studiach, skierowanych głównie do obcokrajowców, którzy chcą zgłębiać kulturę, historię Polski, wiedzę o literaturze polskiej – podkreśla prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. Wspomniał również o innowacyjnym sposobie kształcenia – kierunek ten realizowany będzie bowiem w formie zdalnej. – Będziemy kierowali do ministerstwa wspólny wniosek o wsparcie finansowe – dodaje rektor.

– Połączymy siły w tym, by wykładowcy reprezentowali wszystkie możliwe dyscypliny i biegle posługiwali się językiem angielskim. Myślimy tutaj o szeroko pojętych naukach humanistycznych – zaznacza ks. prof. Mieczysław Kalinowski, rektor KUL.

Autorską koncepcję programu opracował prof. dr hab. Jan Pomorski z Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie studiów (firmowanych przez KUL i UMCS) prowadzonych na jednej z globalnych platform edukacyjnych – COURSERA, co zapewni im rozpoznawalność na arenie międzynarodowej i dostęp do unikatowych kanałów rekrutacyjnych.

KUL i UMCS wspólnie planują starać się o pozyskanie środków na realizację projektu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Akademii Kopernikańskiej. W przypadku uzyskania finansowania w 2023 r., kurs zostałby wyprodukowany w ciągu roku, zaś jego wprowadzenie na rynek edukacyjny nastąpiłoby w roku akademickim 2025/2026. W celu przygotowania projektu oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację powołano siedmioosobowy zespół projektowy, składający się z: przewodniczącego, którym jest prof. dr hab. Jan Pomorski jako pomysłodawca i autor koncepcji Polish Studies, trzech przedstawicieli UMCS oraz trzech reprezentantów KUL.

Fot. Bartosz Proll/ UMCS

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments