W czwartek, 28 czerwca, na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się promocja książki „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej”. Wysiłek włożony w jej przygotowanie połączył nie tylko pracowników różnych wydziałów uczelni. W tworzenie tomu zaangażowali się badacze wielu innych uniwersytetów, wśród nich były rektor KUL, ksiądz Andrzej Szostek.

Nic tak nie łączy jak praca. Udowodnili to ostatnio autorzy naukowego tomu „Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej”, który właśnie ukazał się w wydawnictwie UMCS. Trudu jego stworzenia podjęli się eksperci różnorakich dziedzin naukowych: literaturoznawcy, językoznawcy, historycy, etycy i społecznicy. Mimo, że każdy z nich ukazał zagadnienie z innej perspektywy, zebrane w tomie artykuły stworzyły zwartą całość.

– Tom umożliwił integrację różnych środowisk, także Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Praca sprawia, że przestajemy być podzieleni, stajemy się po prostu filologami – powiedział prof. dr hab. Jerzy Bartmiński.

Fot. Bartosz Proll UMCS

Na promocji prócz autorów zjawili się pracownicy instytutów i katedr współpracujących przy tomie uniwersytetów oraz specjalnie zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. Jerzy Święch, który prowadził ożywioną dyskusję z ks. prof. Szostkiem, doktoranci i studenci Wydziału Humanistycznego UMCS.

Fot. Bartosz Proll UMCS

Redaktorzy wyszli z założenia, że procesy związane z wykonywaniem pracy angażują różne podmioty – zarówno pracodawców i pracobiorców, jak i państwo z całą siecią jego instytucji, a także, że efekty naszej pracy wpływają na wszystkie dziedziny ludzkiego życia, dlatego niezwykle ważne jest poszanowanie godności pracownika.

– Praca łączy to, co prywatne z aspektami społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, ale przede wszystkim humanistycznymi – mówił współredaktor tomu, dr hab. Arkadiusz Bagłajewski.

Fot. Ewelina Krzykała

Książka składa się z czterech części. W pierwszej z nich znalazły się artykuły etyka – ks. Andrzeja Szostka oraz społeczników: Ireny Wójcickiej, Moniki Gładoch i Andrzeja Radzikowskiego. Drugi dział otwiera tekst Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS, o pracy w kontekście polskiego systemu edukacji. Na postawione przez autora pytania o przystosowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy odpowiadają Łukasz Jasiński, Grzegorz Gach i Małgorzata Sokół.

Trzeci, najobszerniejszy dział, poświęcony jest pracy w świetle literatury pięknej i publicystyki. Znalazły się tu rozważania literaturoznawców: Jadwigi Puzyniny, Elżbiety Flis-Czerniak, Bogusława Grodzkiego, Joanny Szadury, Anny Borowicz, Lecha Giemzy, Moniki Gabryś-Sławińskiej i Arkadiusza Bagłajewskiego. Natomiast blok czwarty ma charakter językoznawczy i znajdują się w nich artykuły Jerzego Bartmińskiego, Ilony Gumowskiej-Grochot, Haliny Pelcowej oraz cztery studia traktujące o pracy w językach czeskim autorstwa Małgorzaty Brzozowskiej i Alicji Leix, rosyjskim Doroty Pazio Wlazłowskiej, macedońskim Zuzanny Topolińskiej oraz polskim i rosyjskim Barbary Rodziewicz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments