W poniedziałek (24 stycznia) rozpocznie się zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru uczelnia oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej.

Gospodarka przestrzenna to studia poszerzające wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Kształcenie na tym kierunku pozwoli na analizę zjawisk społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzanie i doskonalenie warsztatu planistycznego. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: struktury przestrzenne gospodarki, podstawy przedsiębiorczości, rewitalizacja urbanistyczna, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitarnymi czy polityka miejska.

Studenci 3-semestralnych studiów dziennych II stopnia z gospodarki przestrzennej będą mogli wybierać spośród takich specjalności jak: polityka przestrzenna i urbanistyka oraz gospodarka regionalna.

Absolwent gospodarki przestrzennej będzie posiadał wiedzę między innymi na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią, rozumiał społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej.

Internetowa rejestracja na tym kierunku potrwa do 14 lutego. Na kandydatów czeka 40 miejsc.

Rekrutacja na studia II stopnia z gospodarki przestrzennej jest skierowana przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich I stopnia takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura czy urbanistyka. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej zadecyduje średnia z ocen ze studiów).

Studia podyplomowe

– Aktualnie w UMCS trwa nabór na niektóre kierunki studiów podyplomowych. Studia podyplomowe zajmują bardzo ważne miejsce w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która została przygotowana w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz potrzeby społeczne i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

W tym roku uczelnia proponuje w tym obszarze kształcenia łącznie 78 kierunków. Na niektóre z nich już trwa rekrutacja. Studenci mogą zapisać się między innymi na: neurologopedia, surdologopedia, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzrokową, edukację włączającą z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela, pedagogikę Marii Montessori, praktykę edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy, ochronę i zarządzanie środowiskiem, jak i psychologię edukacyjną z przygotowaniem pedagogicznym.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments