Od 1 lutego rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe. O miejskie stypendia mogą ubiegać się zawodnicy, którzy uzyskali wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

– Miasto od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Lublin. Miejskie stypendia pomagają im realizować programy szkoleniowe i podnosić umiejętności. W tym roku szczególnie zachęcamy do składania wniosków młodych zawodników. Jako Europejska Stolica Młodzieży chcemy wspierać młode osoby w rozwijaniu własnych talentów i pasji – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikom w celu zapewnienia im środków finansowych na realizację programu szkolenia sportowego. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • mieszkają na terenie Lublina;
  • osiągnęły wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych lub dyscyplinach mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne;
  • zobowiążą się do realizacji programu szkoleniowego.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzic lub opiekun prawny. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy związek lub klub sportowy. Stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi od 4,5 tys. zł do 24,3 tys. zł brutto (wypłacane w 9 transzach).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Biurach Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wolska 11) lub wysłać pocztą na adres Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty można także wysłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Termin na ich złożenie upływa 10 lutego.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku są opublikowane na stronie sport.lublin.eu

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments