Kiedy segregujemy odpady, dbamy o środowisko naturalne. O ile coraz lepiej radzimy sobie z podziałem śmieci na poszczególne frakcje, to nadal nie wszyscy wiemy, co robić z tzw. odpadami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne to, jak wskazuje ich nazwa, to te stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Mogą być to m.in. odpady o właściwościach wybuchowych, utleniających, wysoce łatwopalnych, toksycznych, drażniących, rakotwórczych, zakaźnych, mutagennych czy żrących – tłumaczy Adam Przystupa, dyrektor w spółce KOM-EKO, która prowadzi wiele działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz popularyzuje wiedzę związaną z segregacją odpadów.

Odpady niebezpieczne w naszym domu

 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki

 • baterie i akumulatory

 • świetlówki

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • środki ochrony roślin

 • rozpuszczalniki

 • farby olejne i wodne

 • oleje przepracowane

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. – Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Ich wyrzucanie razem z pozostałymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone – podkreśla nasz ekspert.

Szkodliwe substancje zawarte w odpadach niebezpiecznych mogą dostawać się do organizmu człowieka bezpośrednio, ale również pośrednio, to znaczy na początku dostają się do środowiska naturalnego (wód, gleby czy powietrza), następnie do roślin i zwierząt, a potem są wchłaniane przez człowieka. – Z tego powodu nie mogą być one wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi – przestrzega dyr. Przystupa.

Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Głównym sposobem zagospodarowania odpadów niebezpiecznych jest ich utylizacja termiczna oraz składowanie na wysypiskach odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne w postaci zużytego sprzętu RTV i AGD oraz baterii i akumulatorów poddawane są procesom recyklingu w celu odzyskania metali szlachetnych.

Gdzie je oddać

Zbiórka zużytych leków prowadzona jest w Lublinie za pośrednictwem 94 aptek. Na terenie miasta rozstawiono również 19 specjalnie oznakowanych kontenerów na odpady niebezpieczne wytwarzanie w gospodarstwach domowych. Ich lokalizację możemy odnaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Kontenery te są podzielone na oddzielne komory wyposażone w otwory wrzutowe dla poszczególnych rodzajów odpadów:

 • opakowania po przepracowanych olejach

 • opakowania po rozpuszczalnikach

 • opakowania po farbach wodnych i olejnych

 • opakowania po środkach ochrony roślin

 • zużyte świetlówki

 • przeterminowane leki

 • zużyte baterie

Zapobiega to mieszaniu tego typu odpadów oraz substancji w nich zawartych, które mogą wchodzić ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy oddać w 6 zlokalizowanych na terenie Lublina mobilnych punktach zbiórki. Ich lokalizację możemy odnaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. – Należy także pamiętać o przysługującym nam ustawowym prawie do bezpłatnego oddania zużytego sprzętu RTV i AGD u sprzedawców w zamian za zakup nowego urządzenia – przypomina Adam Przystupa.

Więcej informacji na temat segregowania znajdziecie tutaj

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments