Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, organizowanego przez Narodowe Centrum Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest umożliwienie studentom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski po 24 lutego kontynuowania studiów lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie do września 2022 roku.

Uczelnia zaprasza na studia I stopnia w systemie stacjonarnym na kierunki: Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość lub udział w bezpłatnym 60-godzinnym kursie z języka polskiego.

Gwarantowana jest również wypłata stypendiów dla wszystkich uczestników programu. Dodatkowo, zapewniona jest opieka psychologiczna i prawna związana z kształceniem.

Chętni kandydaci proszeni są o wypełnienie podania i przesłania go na adres: rekrutacja@wsei.lublin.pl. Dodatkowo trzeba dostarczyć oświadczeniem uczestnika programu dot. danych osobowych RODO, dokumentem potwierdzającym wjazd na terytorium RP nie wcześniej niż dnia 24 lutego 2022 roku i dokumentem potwierdzającym aktualny status studenta wraz z kartą okresowych osiągnięć, przedstawiającą przedmioty, które zostały dotychczas zaliczone na uczelni macierzystej.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego status studenta należy przesłać oświadczenie, że w 24 lutego osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię.

Fot. Zdjęcie poglądowe/ Pexels

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments