Dziekani wydziałów na UMCS podjęli już decyzję o kształceniu studentów w czasie epidemii od nowego roku akademickiego. Sprawdźcie, jak będą wyglądały zajęcia i studenci jakich kierunków będą studiować zdalnie.

Wydział Humanistyczny UMCS

Kształcenie na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wydział Prawa i Administracji UMCS

Zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Prawa i Administracji UMCS do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w trybie zdalnym, tj. na zasadach obowiązujących dotychczas – czytamy w komunikacie.

Wydział Artystyczny UMCS

Na Wydziale Artystycznym UMCS zajęcia prowadzone są w zależności od ich formy i wymogów programowych. Będą odbywały się w sposób stacjonarny lub hybrydowy: laboratoria, zwłaszcza przedmioty artystyczne, wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub specjalistycznych sprzętów pracowni oraz w sposób zdalny: wykłady, konwersatoria, lektoraty, seminaria. W przypadku zajęć na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych w sposób stacjonarny lub hybrydowy prowadzone mogą być również wykłady, konwersatoria i lektoraty, jeśli liczebność danego roku i możliwości lokalowe wydziału pozwolą na zachowanie wymogów sanitarnych.

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS zajęcia studentów wszystkich kierunków 1 roku będą odbywały się w sposób tradycyjny w siedzibie nowego kampusu przy ul. Głębokiej w Lublinie. Natomiast studenci II i III roku oraz studiów magisterskich będą mieli zajęcia prowadzone zdalnie.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zajęcia prowadzone będą w trybie mieszanym (stacjonarny + zdalny), wymagającym obecności studentów na uczelni – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS prowadzone będą w trybie mieszanym, wymagającym obecności studentów na wydziale.

Wykłady będą się odbywały w systemie zdalnym (synchronicznie) za wyjątkiem I roku studiów pierwszego stopnia, natomiast laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria oraz seminaria w większości w systemie tradycyjnym (w budynku Wydziału).  W przypadku, gdy sale nie będą mogły pomieścić całej grupy, część zajęć ćwiczeniowych będzie realizowana w systemie zdalnym.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

UMCS poinformował, że na tym wydziale zajęcia będą odbywały się w trybie mieszanym. Zajęcia stacjonarne będą mieli tylko ci studenci, którzy wymagają korzystania ze sprzętu specjalistycznego.

Wydział Filozofii i Socjologii

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii będą się odbywały w trybie hybrydowym: część zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie wydziału, część w formie zdalnej.

Wydział Chemii

Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w formie tradycyjnej (w celu ograniczenia liczby studentów przebywających jednocześnie na wydziale są wyznaczane po 2/3 dni tygodniowo dla określonych specjalności kierunku chemia na zajęcia stacjonarne i po 2/3 dni na zajęcia zdalne).

Natomiast większość wykładów, w tym w całości wykłady łączone, będzie prowadzona zdalnie przy użyciu programu Teams i platformy Wirtualny Kampus zgodnie z planem zajęć.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments