W środę (1 kwietnia) rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny 10 500 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych.

Dodatkowo w Lublinie przedszkola prywatne, prowadzone przez inne podmioty niż miasto, oferują ponad 4700 miejsc. Szkoły podstawowe zapewnią tyle miejsc, ilu uczniów zamieszkuje w ich obwodzie.

Oferta edukacyjna Miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2020/2021 przygotowały 8 726 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1 400 miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Rekrutacja do przedszkoli jest skierowana do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które urodziły się w latach 2014-2017, i które nie uczęszczały dotychczas do przedszkoli prowadzonych przez miasto. Dzieci, które chodzą już do wybranego przedszkola mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola bez konieczności ponownego udziału w rekrutacji. W rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci sześcioletnie, które zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i nie uczęszczają do żadnej placówki prowadzonej przez miasto.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy od 1 do 10 kwietnia wypełnią wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Wniosek dostępny będzie w zakładce „aplikacje dla rodziców/kandydatów”, a następnie w zakładce „elektroniczna rekrutacja do przedszkoli”. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Składanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W pierwszym, brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną. Natomiast w tym drugim etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych będą prowadzone w dniach od 1 do 8 kwietnia. Wnioski zgłoszeniowe również będą dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce „aplikacje dla rodziców/kandydatów”, gdzie należy wybrać zakładkę „elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych”. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę”. Następnie należy uzupełnić wniosek.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Następnie, wypełniony wniosek rodzice drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły prowadzona będzie od 21 do 28 kwietnia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments