W poniedziałek (4 marca) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja będzie trwać 2 tygodnie, a ostatnim dniem zapisów będzie 15 marca.

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny 10 335 tysięcy miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo w Lublinie przedszkola prywatne, prowadzone przez inne podmioty niż miasto, oferują ponad 4 700 miejsc. Szkoły podstawowe zapewnią tyle miejsc, ilu uczniów zamieszkuje w ich obwodzie.

Przedszkola

Oferta edukacyjna Miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2019/2020 przygotowały 8 876 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1000 miejsc w oddziałach przedszkolnych. Łącznie liczba miejsc dla dzieci wynosi 9 876.

Dodatkowe 260 miejsc zapewnione zostanie w przedszkolu prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST oraz w przedszkolach niepublicznych, które wyłonione w ramach konkursów ofert, będą funkcjonować na zasadach przedszkoli publicznych.

Rekrutacja jest skierowana do:

* Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach: 2013-2016), które nie uczęszczały dotychczas do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Dzieci, które chodzą już do wybranego przedszkola mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola bez konieczności ponownego udziału w rekrutacji.

* Dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2013 r.), które zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i nie uczęszczają do żadnej placówki prowadzonej przez miasto.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców, którzy od 4 marca br. do dnia 15 marca br. dostarczą do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek w Lublinie. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Szkoły podstawowe – klasy I

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych również będą prowadzone w dniach 4-15 marca. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej z obwodu ucznia. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły prowadzona będzie od 25 marca do 2 kwietnia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments