Internetowa rejestracja kandydatów na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 9 lipca. Podczas pierwszej tury rejestracji kandydatów na studia, zainteresowanie podjęciem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich wyraziło ponad 16 100 osób.

– Dane te są satysfakcjonujące dla naszej uczelni, bowiem pokazują wzrost zainteresowania kandydatów ofertą dydaktyczną UMCS (w roku ubiegłym, po zamknięciu systemu rejestracji odnotowaliśmy 15 170 chętnych). Cieszy fakt, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz postępującego od kilku lat niżu demograficznego, zainteresowanie naszą ofertą kształcenia wzrosło. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które w najbliższych dniach dokonają finalizacji procesu rekrutacji i tym samym, złożą dokumenty na studia właśnie na naszej uczelni – wyjaśnia Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS w Lublinie.

Od kilku lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy. Również i w tym roku odnotowano znaczny wzrost zainteresowania obcokrajowców ofertą edukacyjną. W systemie obsługi rekrutacji chęć podjęcia studiów na UMCS wyraziło 1869 kandydatów zagranicznych, z czego ponad 660 zamierza rozpocząć kształcenie na zasadach pełnej odpłatności. Są to osoby pochodzące nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale również z Azji czy Afryki Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowo 24 osoby rozpoczną kształcenie na UMCS w ramach Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, adresowanego do obywateli Białorusi i stanowiącego istotne wsparcie dla osób, które m.in. z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostały pozbawione możliwości kształcenia.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji
na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2021 roku cieszą się:

 1. Psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie – 1498
 2. Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 1133
 3. Prawo – stacjonarne jednolite magisterskie – 1079
 4. Finanse i rachunkowość – stacjonarne pierwszego stopnia – 975
 5. Anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 806
 6. Zarządzanie – stacjonarne pierwszego stopnia – 767
 7. Informatyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 750
 8. Ekonomia – stacjonarne pierwszego stopnia – 707

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

 1. Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 16,19
 2. Psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie – 12,48
 3. Finanse i rachunkowość – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,96
 4. Anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,72
 5. Zarządzanie – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,39
 6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,26
 7. Ekonomia – stacjonarne pierwszego stopnia – 5,89
 8. Logistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 5,85
 9. Informatyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 5,00
 10. Produkcja medialna – stacjonarne pierwszego stopnia – 4,71

80 kierunków

UMCS proponuje kandydatom 80 kierunków oraz 250 specjalności. Jest to zarówno prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie, a także geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, italianistyka, pedagogika resocjalizacyjna, nauczanie fizyki i informatyki czy anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia pn. Data Science.

Rekrutacja krok po kroku

14 lipca zostaną ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie obsługi rekrutacji. 15 i 16 lipca zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę studiowania na wybranym kierunku wgrywając do systemu skan kserokopii świadectwa maturalnego lub w przypadku kandydatów zagranicznych – oświadczenie woli podjęcia studiów wg określonego wzoru.

Do 28 lipca osoby przyjęte na studia powinni dostarczyć dokumenty w formie papierowej. Dokumenty można dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), a także osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach z pewnością będzie możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 19 i 22 lipca. Rekrutacja uzupełniająca standardowo zostanie przeprowadzona we wrześniu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments