Od poniedziałku (12 lipca) przywrócona została stacjonarna obsługa klientów we wszystkich 14 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Lublina. W 7 punktach istnieje możliwość poradnictwa zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Na poradę świadczoną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jak telefon, e-mail, komunikator internetowy, jak również poza lokalem punktu można umówić się w punktach zlokalizowanych w:

Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11;

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, ul. Lipowa 25;

Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2;

Szkole Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14;

Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Przerwy-Tetmajera 2;

Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13;

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul.

Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa: prawo rodzinne, prawo pracy, sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej, prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego, prawo podatkowe, prawo karne, sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Na terenie Miasta Lublin można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. W tym zakresie wyznaczono trzy dyżury w:

Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter s. 70, poniedziałek, godz. 16.00-20.00;

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, wtorek, 16.00-20.00;

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, środa, 16.00-20.00.

Każdą poradę umówić można przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, tj. 7.30-15.30.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments