Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł.

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową, zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Rehabilitacja ma również pozytywnie wpłynąć na ich kondycję psychiczną.

Skierowanie

Świadczenia rehabilitacji są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

W programie uczestniczą placówki, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym i są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych. Każdy z realizatorów programu musi posiadać odpowiednią kadrą, wyposażeniem, jak i opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

6 tygodni na powrót do sił

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni rehabilitacji. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia na COVID-19. To lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań, czyli RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualnej morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy), jak i EKG wykonane po zakończeniu leczenia.

Świadczenia dla pacjentów

Program obejmuje między innymi kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu. Będzie też opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe, inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia. Pacjenci będą mogli skorzystać również z terenoterapii, czyli treningów marszowych, balneoterapii, jak i kąpieli wodnych balneologicznych (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpieli kwasowęglowych, z CO2, jak i okładów z borowiny.

Dodatkowo program zakłada możliwość skorzystania z masażów, treningi relaksacyjne, hydroterapię, fizykoterapię, edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia, leczenie dietetyczne i wspomaganie schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia

Kiedy efekty?

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności. O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia.

Mowa tu o teście wysiłkowym (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej, ocenie nasilenia duszności (w skali nMRC), spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego, ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) i ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel).

Przyjęta stawka za każdy dzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia. Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Fot. Zdjęcie poglądowe/ Pexels

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments