Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej opublikowała raport dotyczący uczelni kształcących architektów. Pod uwagę wzięto 35 szkół wyższych. Głównym kryterium w rankingu był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe. Politechnika Lubelska znalazła się trzykrotnie we wszystkich zestawieniach na podium.

W Polsce istnieje wiele rankingów uczelni kształcących architektów, ale nie uwzględniają one kluczowego kryterium, jakim jest uzyskiwanie przez absolwentów samodzielności zawodowej. W celu monitorowania edukacji i poprawy jej jakości Izba Architektów przeprowadziła w tym zakresie własną klasyfikację. Kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe.

Według rankingu „IARP TOP 10 2021” Politechnika Lubelska trzykrotnie znalazła się na podium w następujących kategoriach: uczelnia kształcąca architektów, studia I stopnia oraz studia II stopnia.

Pod uwagę brano liczbę absolwentów danej uczelni, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Uzyskanie tych uprawnień jest niezbędnym elementem do pełnego wykonywania zawodu architekta.

Jak przygotowany został ranking? Po zakończeniu czerwcowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku wszystkie okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowały anonimowe zestawienia dotyczące liczby zdających z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, z wyszczególnieniem poszczególnych uczelni – czytamy w raporcie Izby Architektów RP.

Egzaminy na uprawnienia odbywają się dwukrotnie w ciągu roku i zgodnie z ustawą są przeprowadzane przez Izbę Architektów RP. Nad ich przebiegiem czuwają krajowa i okręgowe komisje kwalifikacyjne. Egzaminy w całej Polsce, we wszystkich izbach okręgowych, odbywają się w oparciu o te same zasady i jednakowy zestaw pytań, co gwarantuje ich porównywalność.

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury wypadli rewelacyjnie, pokonując największe uczelnie w kraju. Ta ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauki na kierunku architektura. – Kształcąc architektów, zwracamy szczególną uwagę na to, by po zakończeniu nauki młodzi ludzie sami mogli świadomie decydować o swojej przyszłości – informuje dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej.

Architektura na tym uniwersytecie uchodzi za prestiżowy kierunek. – Architektura jest chętnie wybierana przez młodzież. Od wielu lat znajduje się w czołówce najbardziej popularnych wśród kandydatów na studia kierunków. Tym, co przyciąga do nas młodych ludzi, jest to, że kładziemy duży nacisk na pracę w multidyscyplinarnych zespołach oraz kształcimy w wymiarze praktycznym – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Kierunek architektura funkcjonuje na uczelni od 18 lat. Kształcenie odbywa się we współpracy m.in. z pracowniami architektonicznymi oraz jednostkami administracji samorządowej. Taka polityka umożliwia rozwój, wymianę doświadczeń i tworzenie nowych projektów. Pozwala także, aby przyszli architekci już w czasie studiów mogli zaznajamiać się z realiami rynku, na który za kilka lat wkroczą.

Fot. Politechnika Lubelska

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments