Przed nami majówka i czas letniego wypoczynku. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę do krajów UE lub EFTA – trzeba pamiętać, żeby mieć ze sobą kartę EKUZ. Można ją bezpłatnie otrzymać w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie UE lub EFTA. Karta EKUZ potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to: kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania. Jest wydawana wyłącznie oso­bom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. EKUZ otrzymuje każdy członek rodziny, także dziecko. Karta jest ważna z dowodem tożsamości rodzica lub dziecka.

Zasady korzystania z EKUZ

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca przewidywanego pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Z kartą EKUZ nie możemy liczyć na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Korzystając z EKUZ za granicą trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki co ubezpieczeni w danym państwie. Jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również musimy ponieść takie koszty. We Francji na przykład zapłacimy 30% honorarium lekarza, w Austrii – poniesiemy koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż mamy ze sobą EKUZ – trzeba najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski można złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia. Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z państwową ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystamy z usług lekarza, trzeba sprawdzić, czy honoruje on kartę EKUZ.

Trzeba pamiętać, że pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii, we Francji, Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Przed wyjazdem warto sprawdzić jak działa opieka zdrowotna w danym kraju. Informacje znajdziemy na stronie internetowej – Zasady w poszczególnych krajach / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Jak uzyskać EKUZ?

Należy złożyć do NFZ wniosek o wydanie EKUZ.
Wniosek o EKUZ można złożyć:
1. Osobiście w oddziale NFZ w Lublinie lub delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu
2. Pocztą tradycyjną
3. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
4. Przez Internetowe Konto Pacjenta (poprzez stronę: https://pacjent.gov.pl/)
5. Poprzez aplikację mobilną mojeIKP

Jeśli wniosek jest złożony za pośrednictwem IKP lub ePUAP, można sprawdzić online jego status. Wystarczy wejść na stronę Status sprawy i wprowadzić identyfikator sprawy.
Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony: Uzyskaj EKUZ osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ / EKUZ / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Jak odebrać EKUZ?
EKUZ jest wydawany od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września okres rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć do kilkunastu dni.

EKUZ można
• otrzymać pocztą, na adres wskazany we wniosku
• odebrać osobiście
• upoważnić inną osobę do odbioru EKUZ

Jak długo ważna jest EKUZ?
To, jak długo ważna jest karta EKUZ, zależy od tego w jaki sposób jesteśmy ubezpieczeni.
Sprawdź na ile otrzymasz Kartę EKUZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Co zrobić, jeżeli zapomnę bądź zgubię EKUZ?
Teraz, aby wystąpić o certyfikat, który zastąpi kartę EKUZ, wystarczy złożyć wniosek w aplikacji mojeIKP.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments