Z rozporządzenia wydanego przez Polski Związek Motorowy wynika, że kibice żużla będą mogli dopingować zawodników na trybunach od piątku (19 czerwca) z zachowaniem zasad sanitarnych. Sprawdźcie, co się zmieni w uczestnictwie podczas wydarzeń sportowych.

Dla kibiców żużlowych będzie udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 metrów. Obowiązek co czwartego miejsca nie dotyczy osób, które mieszkają razem, tych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a także widza z dzieckiem poniżej 13 roku życia.

Na stadionie będzie mogło przebywać jednak nie więcej niż 25% publiczności (miejsca siedzące).

Do liczby widzów wliczana jest wyłącznie publiczność, a oznacza to, że nie są uwzględniane jakiekolwiek osoby pełniące funkcję w związku z meczem, w szczególności zawodnicy i mechanicy, sztaby szkoleniowe i osoby funkcyjne, oficjalni przedstawiciele klubów drużyn biorących udział w meczu, jak i oficjalni przedstawiciele organizatora rozgrywek. Dotyczy to również służb porządkowych, medycznych i technicznych, akredytowanych dziennikarzy, fotoreporterów, reporterów, a także komentatorów.

W celu skrócenia czasu kontroli, ograniczenia kontaktu służby informacyjnej i porządkowej z widzami oraz uniknięcia konieczności dezynfekowania kolejnych stref na stadionie zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion lub na trybuny.

Bramy stadionu otwierane będą najwcześniej 120 minut przed meczem. To organizator wyznacza sektory dla kibiców oraz wejścia na stadion, które są przystosowane do dopuszczalnej liczby osób w ramach etapu. Wszystkie miejsca muszą zostać numerowane.

Wejście pojedynczego kibica na stadion powinno trwać około 20 sekund. Pozwala to na zachowanie dystansu między kibicami i wejście kibiców na obiekt z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu pomiędzy kibicami.

Sprzedaż biletów, jak i przekazywanie innych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej akceptacji w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu.

Przy bramach wejściowych na sektory przeznaczone dla kibiców organizator umieszcza punkty, w których będą znajdowały się płyny do dezynfekcji rąk.

Kibic obowiązkowo musi posiadać maseczkę przy wejściu na stadion do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie lub w przypadku braku wymaganego dystansu od innych osób. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.

Zakazuje się gromadzenia się kibiców w sektorach, a także przed stadionem, w tym na parkingach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.

Catering stacjonarny (w tym kioski gastronomiczne) jest dopuszczalny na podstawie decyzji odpowiednich, lokalnych władz sanitarnych. Dopuszcza się sprzedaż mobilną na trybunach przy zachowaniu płatności bezgotówkowych. Do sprzedaży mobilnej dopuszcza się wyłącznie napoje i produkty spożywcze pakowane przemysłowo.

Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Organizator meczu odpowiada za wyznaczenie dodatkowych toalet mobilnych w przypadku braku toalet kabinowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments