W czwartek (4 kwietnia) przed lubelskim ratuszem zaprezentowano Lubelską Księgę Standardów. To druga tego typu publikacja w Polsce. Zawiera wytyczne porządkujące przestrzennie deptak, plac Władysława Łokietka oraz plac Litewski.

Lubelska Księga Standardów jest publikacją zawierającą wytyczne i wskazówki dla przedsiębiorców prosperujących bądź mających w planach otworzenie swoich lokali w obrębie deptaka, placu Władysława Łokietka oraz placu Litewskiego. Opisuje sposób kształtowania ładu kompozycyjnego elewacji budynków, ułożenie elementów reklamowych oraz witryn. Od tej chwili każdy, kto już działa, bądź zamierza podjąć współpracę z Urzędem Miasta w kwestii wynajmu kamienic okalających deptak, taką księgę otrzyma.

– Lubelska Księga Standardów to rodzaj załącznika do umowy cywilno-prawnej zwieranej pomiędzy wynajmującym i Urzędem Miasta. Od dziś wszystkie zawarte w niej wytyczne będą musiały zostać spełnione. W razie niedostosowania się do wymogów, mamy możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym – wyjaśnia menedżer Śródmieścia, Marek Poznański.

Jednolite szyldy

W Lubelskiej Księdze Standardów znajdują się wskazówki co do kawiarnianych ogródków i znajdujących się w nich mebli, parasoli, markiz, podestów, oświetlenia czy roślinności. Dookreślono w niej skalę kolorystyczną obiektów oraz materiały, z jakich mogą być wykonane. Z pewnością zmienią się szyldy, które już niebawem zostaną ujednolicone.

– Zależy nam na tym, by uporządkować całe Śródmieście, dzięki czemu Lublin stanie się pierwszym miastem, które rozciągnie standardy na tak szeroki obszar. Obecne zasady i wymogi stworzyliśmy w porozumieniu z przedsiębiorcami, dlatego uważamy, że proces dostosowania przebiegnie bezproblemowo i szybko – mówi Marek Poznański. – Stworzenie spójnego wizerunku przestrzeni deptaka jest ważne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Chcemy, by w pamięci każdego oglądającego deptak i plac Litewski malowały się jako unikatowa kompozycja – dodaje.

Miejsce na festiwale

Lubelska Księga Standardów zawiera cały szereg map obszaru, wizualizacji ukazujących odpowiednie i niepoprawne dostosowanie lokali do wytycznych oraz szczegółowe opisy, by żaden z przedsiębiorców nie miał wątpliwości co do nowych zasad. Zostały w niej także zawarte wymogi względem mobilnych punktów oraz stoisk festiwalowych. Już wiemy, że coroczny Festiwal Wielkanocny nie odbędzie się na deptaku, a pod Zamkiem. Bez zmian pozostaje jednak dotychczasowa formuła Jarmarku Jagiellońskiego.

– W obszarze objętym Lubelską Księgą Standardów będą mogły odbywać się imprezy organizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz w ścisłej współpracy z nim, zarówno te o charakterze społecznym, lokalnym, jak i kulturalnym. Wszystkie inne zostaną przeniesione na plac Zamkowy – podsumowuje Poznański.

W dokumencie nie zabrakło informacji o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy dowiedzą się z niej także jak wypełniać wnioski i uzyskać konieczne zezwolenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments