Uczniowie lubelskich szkół mogą spędzić ferie zimowe biorąc udział w półkoloniach organizowanych w 9 lubelskich placówkach.

W trakcie zimowego wypoczynku zaplanowano różnorodne i ciekawe zajęcia, w tym programy wychowawczo-profilaktyczne. Z oferty mogą także skorzystać dzieci i młodzież z Ukrainy, którzy uczą się w miejskich szkołach. To kolejna propozycja miasta na spędzenie ferii obok trwającej Akcji „Zima w mieście”.

– Troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest ważna na każdym etapie ich rozwoju. Stąd jako istotny punkt półkolonii przewidziano sześciogodzinne zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, których celem jest podnoszenie umiejętności psychospołecznych. Dotyczyć one będą szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, czyli wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz nadmiernego korzystania z telefonu, komputera czy internetu. Profilaktyka polegać będzie również na wzmacnianiu tzw. czynników chroniących młodego człowieka w obliczu zagrożeń, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowanie pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

W tym roku, na zimowy wypoczynek, w terminie od 16 do 27 stycznia, zapraszają lubelskie szkoły podstawowe nr: 3, 14, 23, 27, 28, 29 39, 52 i 57. Placówki te nie tylko zapewnią fachową opiekę dla 675 uczniów, ale przygotowały także bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę dla swoich podopiecznych.

Uczestnicy półkolonii nauczą się jak spędzać wolny czas w sposób twórczy i aktywny w ramach zajęć muzycznych, teatralnych, plastyczno-technicznych, krawieckich, a także poprzez gry i zabawy stolikowe. Przewidziano również zajęcia i wycieczki tematyczne np. do biblioteki, sali zabaw czy kina. W ofercie półkolonii znajdują się również zajęcia sportowo-profilaktyczne, jako propozycja alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Celem zajęć jest poprawa sprawności fizycznej oraz wzmocnienie więzi koleżeńskich i nauka asertywności. Poprzez udział w rozgrywkach sportowych, grach integracyjnych i licznych konkursach dzieci i młodzież nauczą się zdrowej rywalizacji, poprawnego komunikowania z innymi osobami oraz pracy w grupie.

Zajęcia będą odbywały się na terenie danej szkoły oraz w miejskich obiektach sportowych. W sprawie zapisów na półkolonie należy kontaktować się bezpośrednio ze szkołami. W załączeniu wykaz lubelskich placówek organizujących półkolonie zimowe.

Środki na organizację półkolonii pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments