W poniedziałek (21 marca) ruszy pozimowe sprzątanie Lublina. To duża akcja porządkowa, prowadzona tuż po zimie na ulicach, chodnikach, przystankach oraz w miejscach poza pasami drogowymi i na terenach zielonych. Akcja potrwa miesiąc. Szacowany koszt posprzątania samych pasów drogowych wyniesie 700 tys. zł.

– Najbliższe tygodnie to czas intensywnych prac porządkowych w mieście. To standardowe działanie naszych służb prowadzone zaraz po zakończeniu zimy. Mamy nadzieję, że wiosenna aura będzie sprzyjać i pozwoli objąć pracami lubelskie ulice, ciągi piesze, a także tereny znajdujące się poza pasem drogowym. Sukcesywnie będziemy prowadzić również naprawy uszkodzeń i ubytków w jezdniach. Jak co roku w przestrzeni Lublina nie zabraknie też kwietnych aranżacji, które pojawią się w najbardziej reprezentacyjnych lokalizacjach – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zimowe koszty utrzymania ulic i chodników, czyli odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na ulicach i chodnikach w czasie trwania tej zimy wyniosły około 6,7 mln zł, więc okazały się nieco niższe niż w rekordowym pod tym względem roku ubiegłym, kiedy to zimowe utrzymanie ulic pochłonęło 10 mln zł. W sezonie 2021/2022 akcja zimowego utrzymania w formie czynnej była prowadzona przez 41 dni. Najdroższa doba akcji (20/21 stycznia) kosztowała ok. 326 tys. zł. Podczas odśnieżania miasta zużyto łącznie 3200 ton soli oraz 1300 ton piasku. Z kolei koszty zimowego utrzymania terenów poza pasem drogowym w czterech rejonach miasta, łącznie z utrzymaniem nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz nawierzchni nieulepszonych wyniosły 680 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace związane z pozimowym sprzątaniem dróg będą polegały na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych oraz innych elementów ulic w krawężnikach. Szacunkowy koszt tej akcji to około 700 tys. zł. Ponadto, w związku ze zniszczeniem nawierzchni części ulic w okresie zimowym i występującymi ubytkami konieczne są również naprawy jezdni. Rozpoczęcie tych prac będzie możliwe po wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych, czyli dodatniej temperatury oraz po rozmarznięciu gruntu. Cały czas prowadzone są doraźne naprawy nawierzchni polegające na wypełnianiu ubytków masą mineralno-bitumiczną w technologii „na zimno” lub lanym asfaltem.

Część terenów objętych stałym utrzymaniem, zlokalizowanych poza pasem drogowym w okresach ustąpienia warunków zimowych jest na bieżąco sprzątana, co minimalizuje zaleganie piasku, w związku z tym może być od razu przekazana do tzw. letniego oczyszczania. Dotyczy to przede wszystkim centrum miasta – placu Litewskiego, deptaka Krakowskiego Przedmieścia czy Ogrodu Saskiego. Natomiast powierzchnie placów i ciągów komunikacyjnych, które w wyniku objazdów zostaną ocenione jako zapiaszczone, przed włączeniem w letnie harmonogramy, będą objęte oczyszczaniem pozimowym. Wstępnie koszt takich prac szacuje się na ok. 40 tys. zł. Dodatkowo, jak co roku, planowane jest odmalowanie koszy na śmieci, co będzie możliwe dopiero po ustąpieniu przymrozków.

Kwietne rabaty

Na przełomie marca i kwietnia zostaną obsadzone bratkami rabaty na Placu Litewskim, placu Krąpca, w Ogrodzie Saskim i Parku Bronowickim oraz konstrukcje kwietnikowe na placu Łokietka. Jak co roku donice, skrzynki i konstrukcje z aranżacjami kwietnikowymi pojawią się w ścisłym centrum Lublina oraz na ul. Muzycznej, al. Tysiąclecia oraz ul. Jana Pawła II. Trawy ozdobne jak rozplenice japońskie zostaną połączone z bardzo dekoracyjnymi roślinami jednorocznymi – petuniami, pelargoniami, wilcem, smagliczką, paciorecznikiem i komarzycą, w łącznej liczbie ok. 6,4 tys. roślin. Zaplanowana szata roślinna jest bardzo dekoracyjna, dodatkowo odznacza się odpornością na warunki miejskie. Wzorem ubiegłych lat Miasto będzie kontynuować również wysiewy łąk kwietnych oraz łanów słoneczników.

Porządki na przystankach

Trwają już wiosenne porządki infrastruktury przystankowej. Prace skupiają się przede wszystkim na uprzątnięciu peronów oraz myciu infrastruktury – wiat i słupków przystankowych. Do tej pory zostało umytych 51 wiat przystankowych i 16 słupków. W pierwszej kolejności sprzątane są przystanki w centrum miasta. Sprzątanie odbywa się zgodnie z zasadą – od przystanków usytuowanych w ścisłym centrum Lublina w kierunkach peryferyjnych. W sumie sprzątanych jest ponad 780 przystanków znajdujących się na terenie miasta. Każdego dnia przy utrzymaniu czystości przystanków zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, którzy pracują w systemie trzyzmianowym.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments