Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. W najbliższym czasie Ratusz wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami przeanalizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju.

Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, miasto chce w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

– W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, w nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic dokładnie przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina, zastanowimy się jak powinny wyglądać w perspektywie najbliższych lat. Razem stworzymy „Plan dla Dzielnic”. Wizją, która nam przyświeca jest idea miasta 15-minutowego, którą w Lublinie już realizujemy, starając się dostarczać mieszkańcom niezbędne usługi w ich najbliższym otoczeniu.

Efektem szeregu spotkań z mieszkańcami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii będzie „Plan dla Dzielnic” – opis priorytetów rozwojowych w konkretnej dzielnicy, w perspektywie najbliższych lat. Następnie znajdą one swoje odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących kształtu budżetu miasta, w wieloletniej prognozie finansowej oraz podczas starań o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Pozwoli to na zrównoważony rozwój każdej z dzielnic, odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

W pracach nad „Planem dla dzielnic” przyświecać będzie idea miasta 15-minutowego. Zakłada ona, że usługi, jakie potrzebne są mieszkańcom dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, powinny być dla nich dostępne w odległości, którą można pokonać w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Dotyczy to oferty edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej, rekreacji i zakupów.

W ramach tworzenia „Planu dla Dzielnic” przez najbliższe dwa kwartały odbędą się spotkania w dzielnicach z udziałem prezydenta Lublina i jego zastępców, miejskich planistów, pracowników Biura Partycypacji Społecznej, Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz dyrektorów wydziałów i instytucji miejskich.

Kolejnym krokiem będą spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omówione zostaną tematy poruszane podczas spotkań jesienno-zimowych. Następnym etapem będą warsztaty, na których wypracowane zostaną założenia ostatecznego kształtu „Planu dla Dzielnic”. Finalną wersję opracowań poznamy w 2023 r.

Pierwsze spotkania w ramach „Planu dla Dzielnic” odbędą się:

  • 4 listopada, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej (dzielnice: Czuby Południowe i Węglin Południowy);

  • 30 listopada, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50 (dzielnice: Sławin, Sławinek, Szerokie);

  • 7 grudnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Podzamcze 9 (dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia co do wielkości zgromadzenia, na spotkania obowiązują zapisy. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Uczestnictwo można także zgłosić telefonicznie pod numerem: 81 466 25 54. Terminy kolejnych spotkań wyznaczane będą sukcesywnie, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń wynikających z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Fot. Archiwum

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments