Od 1 sierpnia Politechnika Lubelska prowadzi nabór do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2023/2024. Na kandydatów czeka 30 miejsc.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i nauk społecznych 7 w dyscyplinach naukowych:

  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport
  • architektura i urbanistyka
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • nauki o zarządzaniu i jakości.

– Szkoła doktorska na Politechnice Lubelskiej daje możliwość pracy w środowisku akademickim i prowadzenia ciekawych badań. Kształcenie jest bezpłatne. Co więcej, każdy z doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej otrzymuje stypendium – mówi dyrektor szkoły doktorskiej prof. Tomasz Kołtunowicz.

Doktoranci mają zapewnioną opiekę naukową oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury i zasobów uczelni. Kształcenie kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Rekrutacja to otwarty konkurs, który opiera się na wynikach postępowania rekrutacyjnego. Liczą się oceny z dyplomu ukończenia studiów, znajomość języka angielskiego, dotychczasowy dorobek naukowy – publikacje, patenty, nagrody czy wystąpienia konferencyjne, a także rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminarz rekrutacji:

1-25 sierpnia – elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej EHMS oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (150 zł),

28-30 sierpnia – składanie dokumentów,

1 września ­– przesłanie informacji do kandydatów (drogą elektroniczną) o wyznaczonym terminie rozmowy rekrutacyjnej,

11 września – test z języka angielskiego,

12-13 września ­– rozmowy rekrutacyjne, które mają na celu ocenę predyspozycji
i zainteresowań kandydata w dziedzinie, którą zamierza badać,

14 września – ogłoszenie listy rankingowej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments