Pracownicy Centrum Spotkania Kultur nie ustają w protestach związanych z zapowiadanym połączeniem CSK, Filharmonii Lubelskiej i Teatru Muzycznego.

– W obronie naszego miejsca pracy oraz lubelskiej kultury poprosiliśmy niezależnego eksperta, który zajmuje się pozyskiwaniem funduszy z UE o opinię w sprawie, czy decyzja zarządu o ewentualnym połączeniu instytucji nie spowoduje, że województwo lubelskie będzie musiało zwrócić fundusze unijne przyznane na budowę CSK – podnoszą w piśmie przesłanym do naszej redakcji pracownicy CSK.

Z zamówionej ekspertyzy wynika, że „jedną z podstawowych reguł udzielania pomocy publicznej jest absolutny zakaz „znaczącej modyfikacji” projektu w ciągu 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. W przypadku projektu „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” termin ten mija w dniu 28 października 2024 roku, tj. 10 lat po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

– Dlatego dokonanie takich działań przed tym terminem rodzi potencjalne ryzyko uznania, że nie dochowano ww. obowiązku niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu. Oznaczałoby to uznanie całości dofinansowania UE za nienależne – i konieczność jego zwrotu. Po raz kolejny zwracamy się o z apelem o zatrzymanie tego procesu! – napisali pracownicy CSK.

Zdaniem załogi tej instytucji, „zarząd województwa lubelskiego w całkowitej tajemnicy, bez jakichkolwiek konsultacji i jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego i finansowego, na dodatek w niespotykanym na skalę europejską ekspresowym tempie, przygotował plan połączenia trzech najważniejszych instytucji kultury w regionie, czyli Centrum Spotkania Kultur (CSK) w Lublinie, Filharmonii Lubelskiej (FL) i Teatru Muzycznego (TM)”.

– W wyniku tego połączenia już 1 stycznia 2024 roku ma powstać nowa placówka pod nazwą Opera i Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego. Jeśli dojdzie do urzeczywistnienia tych planów z 375 osób zatrudnionych w trzech instytucjach ponad 20 procent straci pracę (zdecydowana większość z CSK). Z mapy kulturalnej zaś Lublina zniknie największa instytucja kultury w województwie lubelskim, czyli Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – obawiają się pracownicy.

W 2022 r. w CSK zorganizowano 1600 wydarzeń, a instytucję odwiedziło blisko 700 tysięcy gości z Polski i za granicy.

Oświadczenie w tej sprawie zajął też Zarząd Województwa Lubelskiego. – W ostatnich dniach mamy do czynienia z medialną krytyką koncepcji Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczącą połączenia trzech samorządowych instytucji kultury. Chcemy podkreślić bardzo wyraźnie, że chodzi tu o koncepcję połączenia instytucji kultury polegającą na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających fuzji. Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, iż połączenie nie będzie miało negatywnego wpływu na kontynuowanie działalności, którą prowadzą dziś Centrum Spotkania Kultur, Teatr Muzyczny i Filharmonia. Dotychczas realizowany program artystyczny wszystkich trzech instytucji będzie kontynuowany pod jednym szyldem. Nie ma także mowy o likwidacji miejsc pracy czy zmniejszeniu wynagrodzenia pracowników ww. instytucji – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez rzecznika marszałka.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia trzech wyżej wspomnianych samorządowych instytucji kultury oraz utworzenia samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Opera i Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie trafi 30 maja pod obrady Semiku Województwa Lubelskiego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments