W poniedziałek (26 lutego) ruszą zapisy do klas I szkół podstawowych przez kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują. Natomiast 19 marca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu w tych szkołach podstawowych, które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Nabór będzie dotyczył także dzieci do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego.

– Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin obejmuje obecnie 43 szkoły podstawowe, w tym 35 samodzielnych oraz 8 funkcjonujących w różnego typu zespołach. Kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych w szkołach podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 i 51, a także oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Zapisy do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 prowadzone są dwuetapowo:

  • zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują; zgłoszenie odbywa się na wniosek zgłoszeniowy złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego do 11 marca;
  • rekrutacja – na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz do oddziału sportowego; rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 do 26 marca i prowadzona jest z zastosowaniem systemu elektronicznego edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny. Oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin.

Zgłoszenia prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony Lublin.eu. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, należy wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów, a następnie zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments