O blisko 2 tys. zwiększy się liczba uczniów w miejskich jednostkach oświatowych w nowym roku szkolnym. Od 1 września w 150 miejskich szkołach i placówkach naukę rozpocznie ponad 56 tys. uczniów i słuchaczy.

– Lubelskie szkoły są przygotowane na nowy rok szkolny i przyjęcie uczniów, także z Ukrainy, którzy w naszych szkołach kontynuują naukę lub podejmą ją po raz pierwszy. Przed nami kolejny wymagający rok w lubelskiej oświacie – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. – Realizację zadań utrudni niekorzystna sytuacja budżetowa, za którą odpowiadają zmiany w podatku PIT, wzrost cen energii i kosztów zatrudnienia oraz, jak co, niedoszacowanie subwencji oświatowej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek w 2021 roku, ze środków własnych Miasto przeznaczyło aż 215 mln zł, a w pierwszym półroczu 2022 roku na pokrycie wydatków, które powinny być finansowane z subwencji, już ponad  125,8 mln zł.

W miejskich szkołach zatrudnionych jest 6 793 nauczycieli, a  liczba ta wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 47 osób. Ponadto, w związku ze zmianami w przepisach konieczne jest zatrudnienie nauczycieli – specjalistów w wymiarze ok. 125 etatów. Chodzi o pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Lubelskie szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 437 wolnymi miejscami, w tym: 142 w liceach ogólnokształcących, 115 w technikach i 180 w szkołach branżowych I stopnia.

Na chwilę obecną do jednostek prowadzonych przez Miasto Lublin w nowym roku szkolnym zapisano 2031 dzieci i młodzieży będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Wśród nich jest 347 przedszkolaków i 1684 uczniów. Większość podejmie naukę wspólnie z uczniami polskimi. Tak jak w zeszłym roku szkolnym organizowane są także oddziały przygotowawcze w dwóch szkołach podstawowych oraz w dwóch liceach.

Wsparcie zewnętrzne

Na kształcenie uczniów z Ukrainy Miasto Lublin otrzymuje środki z Funduszu Pomocy. Są one naliczane miesięcznie, po zakończeniu danego miesiąca. Do chwili obecnej Miasto otrzymało ok. 9,6 mln zł za okres od 24 lutego do 31 lipca.

Wsparciu działań związanych z kryzysem ukraińskim w obszarze edukacji służą środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. Ponad 8,3 mln zł przeznaczono m.in. na doposażenie szkół i przedszkoli, działania integracyjne czy kursy języka polskiego i ukraińskiego, które będą realizowane w roku szkolnym 2022/2023. W ramach tych środków UNICEF przekaże również sprzęt komputerowy dla 22 szkół o wartości 1,6 mln zł, sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów pielęgniarskich o wartości blisko 290 tys. zł oraz dwa busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami, dwa schodołazy i dwa wózki inwalidzkie o wartości 455 tys. zł na potrzeby dowozu dzieci.

Kontynuowana będzie współpraca z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jej efektem jest zatrudnienie 74 nauczycieli z Ukrainy w ramach programu „Cash for Work”. Dwie osoby w roli koordynatorów pracują w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Z funduszy PCPM sfinansowany został również remont 4 klas oraz wyposażenie w dodatkowy sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie. Ponadto Towarzystwo Szkół Polonijnych przekazało środki na wyprawki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 19 tys. zł.

Bezpieczeństwo w szkołach

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę w 44 szkołach podstawowych pod kątem bezpieczeństwa, porządku i czystości zarówno na terenie szkół, jak i terenach przyległych. Od 1 września w wybranych 11 szkołach podstawowych służbę pełnić będą strażnicy miejscy w celu w zachowania bezpieczeństwa i porządku.

Źródło: Urząd Miasta Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments