Do 20 maja w Muzeum KUL można zwiedzić wystawę Theatrum sacrum, czyli wystawę sztuki barokowej. Znajdziemy na niej między innymi rzeźby, ale też barokowe obrazy.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL.

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum, więc podczas wydarzenia obejrzymy zastępy aniołów i świętych.

Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z prezentowanych na wystawie figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna i jego kontynuatorów: Sebastiana Zeisla oraz Johanna Ferdinanda Kargiera.

Warto zwrócić uwagę także na dzieła rzeźbiarzy Georga Schrötera i o pokolenie młodszego Antona Dorazila, powstałe w kręgu mecenatu krzeszowskich cystersów. W przypadku nadnaturalnej wielkości figury unoszącego się Chrystusa dłuta pierwszego z przytoczonych tu artystów mamy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa do czynienia z elementem rzeźbiarskiego wystroju jednej z kaplic Drogi Krzyżowej w Krzeszowie.

Rzeźby, które trafiły do zbiorów KUL, pochodzą głównie z przekazu Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce, a także daru Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej (oba z 1956 r.) i w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została więc konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, ale miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.

Uzupełnieniem wystawy jest niewielki zbiór nowożytnego malarstwa. Miejsce szczególne zajmuje w nim obraz Pokłon pasterzy namalowany w kręgu włoskiego malarza Giorgia Gandiniego del Grano, według kompozycji Antonia Allegriego da Correggio. Mocno zniszczone dzieło poddane zostało w ostatnich latach złożonym pracom konserwatorskim.

Dopełnieniem ekspozycji jest pięć wytypowanych w tym roku do konserwacji obiektów. Są to m.in. gotyckie figury Madonn z Dzieciątkiem i unikatowy XVIII-wieczny krucyfiks wykładany macicą perłową – luksusowa pamiątka z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Konserwacje zlecane przez Muzeum KUL są pokłosiem współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Katedrą Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu, a także wynikiem uzyskania trzech dotacji (czwarta w realizacji) z projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część odnowionych dzieł to także zlecenia komercyjne.

Fot. Materiały prasowe

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments