1 marca ruszył nabór wniosków od mieszkańców na realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Program ten, tak jak w poprzednich latach, zapewnia bezpłatne wsparcie dzieciom do 16. roku życia oraz osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie usługi powinno ruszyć w kwietniu.

– Umożliwienie mieszkańcom z niepełnosprawnościami większej aktywności i niezależności jest dla nas jednym z priorytetów prowadzonej polityki społecznej. Prawie 2,5 mln zł, które otrzymamy z Funduszu Solidarnościowego pozwolą na świadczenie ponad 56 tysięcy godzin usług. Aktualnie do końca maja finansujemy takie wsparcie ze środków własnych w wysokości 210 tysięcy złotych, co pozwala na zabezpieczenie wsparcia dla ponad 50 osób. Tego rodzaju działania pozwalają na wzrost samodzielności w codziennym życiu. W roku ubiegłym z tej formy wsparcia skorzystało łącznie blisko 260 osób – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Usługi asystenta osobistego mogą być realizowane 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu. Polegają w szczególności na pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program usługi asystenta osoby niepełnosprawnej zapewnia bezpłatne wsparcie:

  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

  • 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

  • 360 godzin rocznie dla:

    • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

    • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Do limitu godzin wliczają się godziny asystentury uzyskiwanej także z innych programów i projektów.

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty (karta zgłoszenia, oświadczenie) oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38 (niski parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Wnioski przyjmowane są do 20 marca. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem tego, czy dana osoba jest uprawniona i w jakim zakresie do uzyskania pomocy.

Formularze są dostępne w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin przy ul. Zana 38 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolskiej 11 w godzinach: poniedziałek od 7.45 do 16.45 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15. Można je również pobrać ze strony Lublin.eu.

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments