Miasto Lublin planuje kupić autobus zasilany wodorem wraz z instalacją do tankowania. W środę (23 czerwca) podpisano list intencyjny w celu zapewnienia ciągłości dostaw wodoru. To pierwszy, niezbędny krok poprzedzający ogłoszenie procedury przetargowej na zakup tego rodzaju pojazdu komunikacji miejskiej.

– Lublin od lat rozwija zrównoważoną i ekologiczną komunikację oraz inwestuje w nowoczesny tabor, co sprawia, że już dziś spełnia 30% próg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, będąc w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie. Zakup pojazdu wodorowego dla Lublina zwiększy udział bezemisyjnego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców. Chcemy, żeby Lublin był pierwszym miastem w Polsce, w którym autobus zasilany ekowodorem będzie obsługiwał linię komunikacji miejskiej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Podpisany list intencyjny pomiędzy Grupą ZE PAK i MPK Lublin wyraża wolę współpracy w zakresie rozwoju zeroemisyjnego transportu miejskiego opartego o zielony wodór. – Jest to paliwo, które może dać mieszkańcom miast i całej Polski to, czego nie da się kupić czy wyprodukować, czyli czyste powietrze. Zielony wodór jest najczystszym, zeroemisyjnym i wręcz najzdrowszym paliwem, jakie jest już w użyciu w wielu krajach całego świata. Grupa ZE PAK jeszcze w tym roku rozpocznie produkcję zielonego wodoru, a więc produkowanego dzięki odnawialnym źródłom energii. Cieszymy się, że Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce wyraził zainteresowanie współpracą z nami w celu stworzenia dla mieszkańców zeroemisyjnego transportu publicznego na bazie autobusów zasilanych zielonym wodorem – mówi Maciej Nietopiel, wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Jeszcze w tym roku miasto planuje ogłoszenie przetargu na dostawę autobusu wodorowego. Na ulice pojazd ten wyjedzie prawdopodobnie dopiero w 2023 roku. Będzie to autobus niskopodłogowy, z monitoringiem i klimatyzacją oraz wyposażony w automat do sprzedaży biletów. Standard jazdy będzie jednak tak samo komfortowy, jak dotąd. Ogniwa paliwowe mają pełnić w nim funkcje „elektrowni”. Prąd napędza pojazd, a jedynymi produktami reakcji w ogniwie jest ciepło oraz para wodna. W związku z tym autobus jest zeroemisyjny i nie wytwarza zanieczyszczeń, a przede wszystkim dwutlenku węgla.

Szacowana wartość zakupu autobusu wodorowego to około 3,5 miliona zł netto. Środki na ten cel pochodzić będą z oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach projektu unijnego pod nazwą „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”. Miasto otrzymało już wstępną zgodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozszerzenie realizowanego aktualnie zakresu projektu. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie ostatecznej zgody Instytucji Pośredniczącej, co zostanie potwierdzone podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

List Intencyjny został podpisany pomiędzy Grupą ZE PAK i MPK Lublin. – To historyczny moment, ponieważ jest to ważny krok do tego, aby w Lublinie jeździł pierwszy autobus wodorowy. Byłby to również pierwszy taki pojazd jeżdżący na linii komunikacyjnej w Polsce – mówi Tomasz Fulara, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie.

Lublin od dawna jest liderem w elektromobilności. – Istotne jest to, że mamy zgodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zakup tego pojazdu. Oceniam, że Lublin będzie liderem, jeśli chodzi o wodór w Polsce, Europie i na świecie, bo z tego, co wiem, to nigdzie jeszcze taki autobus nie jeździ – dodaje prezes Tomasz Fulara. – To już ostatni krok do zeroemisyjności. Już bardziej ekologicznym być nie można – zaznacza.

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu unijnego miasto, poza zakupem autobusu wodorowego, planuje zrealizować jeszcze inne zadania. Wśród nich będzie między innymi zakup biletomatów stacjonarnych i mobilnych oraz instalacji do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, w tym COVID-19. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na promocję nowego systemu biletu elektronicznego LUBIKA. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu nastąpi również przedłużenie terminu jego realizacji do końca września 2023 roku.

Fot. Dominika Polonis

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments