Miasto Lublin w 2021 roku kontynuuje usługę nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W związku z pandemią, mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu, maila lub komunikatora internetowego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

– sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

– nieodpłatną mediację;

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest między innymi z następujących dziedzin: prawo rodzinne, prawo pracy, sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej, prawo administracyjne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Dodatkowo, usługą objęte są także sprawy związane z prowadzeniem przez osoby fizyczne jednoosobowej działalność gospodarczej, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Mieszkańcy mogą również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, która obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających. Dyżury z nieodpłatnej mediacji odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz środy.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z porady prawnej, należy się wcześniej umówić za pomocą strony internetowej pod adresem www.np.ms.gov.pl lub za pomocą telefonu pod numerem: 81 466 12 10 (telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, czyli od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30).

Po wcześniejszym umówieniu porady, prawnicy kontaktują się z daną osobą za pomocą telefonu, e-maila lub komunikatora internetowego. Porady takie odbywają się w godzinach stacjonarnej działalności punktów.

W Lublinie funkcjonuje 14 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W 7 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcowie prawni wskazani przez lubelskie samorządy zawodowe. Pozostałe punkty są prowadzone przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. W 2021 roku są to: Stowarzyszenie „Sursum Corda”, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Agape” oraz Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia.

W Lublinie system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Do końca 2020 r. udzielono ponad 11,5 tys. porad.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments