Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to nie tylko huczne wydarzenia, ale przede wszystkim dyskusje o polskiej historii, kulturze, nauce i zmianach, które dokonują się w naszym kraju na oczach kolejnych pokoleń. Właśnie to stało się przyczynkiem do wydania publikacji „Polska. Eseje o stuleciu”, której prezentacja odbędzie się w Lublinie podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii.

W dniach 18-20 września na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Politologii oraz Wydziale Ekonomicznym UMCS odbywać się będzie IV Ogólnopolski Kongres Politologii, podczas którego zostanie wygłoszonych ponad 100 prelekcji, a zasłużonym współpracownikom i przyjaciołom Wydziału Politologii z okazji 25-lecia istnienia jednostki, zostaną wręczone honorowe medale.

Na tym jednak nie koniec. Chcąc aktywnie włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy tegorocznej edycji Kongresu zapraszają na prezentację publikacji zatytułowanej „Polska. Eseje o stuleciu”, która powstała z potrzeby podsumowania zmian dokonujących się w RP na przestrzeni ostatnich stu lat. Oprócz prezentacji w programie znajdziemy sesję plenarną poświęconą rocznicy, którą zatytułowano „100 lat państwowości Polski Odrodzonej. Bilans historycznego doświadczenia”. Swoje przemówienia wygłoszą w niej m.in. prof. Andrzej Friszke („Od klęski wrześniowej do końca wojny oraz Od PKWN-u do upadku komunizmu), prof. Andrzej Paczkowski („Od I do II wojny światowej”), czy prof. Stanisław Michałowski („Rola samorządu terytorialnego w strukturach państwa”) – współautorzy „Esejów o stuleciu”.

Sama publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii, kulturze, nauce, gospodarce i społeczeństwu, a wszystkie te dziedziny rozpatrywane są przez pryzmat zmian i transformacji, jakie zachodziły w RP w ostatnim stuleciu. Badacze odnoszą się także do religii, literatury, filmografii, muzyki, architektury i całej gamy nauk technicznych oraz przyrodniczo-medycznych. Słowem wstępnym publikację opatrzył prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015. Autorami esejów są polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju, m.in. prof. Marek Belka, prof. Adam D. Rotfeld, prof. Andrzej Chwalba, prof. Andrzej Friszke, prof. Jan Miodek, prof. Witold M. Orłowski, prof. Andrzej Paczkowski czy prof. Stanisław Michałowski.

Prof. Michał Kleiber we wstępie przywołał znamienny fragment tekstu uchwały Sejmu RP ustanawiającej 2018 rok – rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości: „11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”.

Oprócz zbioru esejów, dodatkowo opublikowano także bogato ilustrowany album pod nazwą Polska100 lat. Za jakość edytorską odpowiada wydawnictwo BOSZ, zaś autorem projektu graficznego jest znany i ceniony plakacista oraz grafik, prof. Władysław Pluta.

Nad powstaniem publikacji oraz ilustrowanego albumu czuwała powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. W jej składzie znaleźli się także: prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Adam D. Rotfeld, prof. Witold M. Orłowski, prof. Andrzej Mencwel, prof. Henryk Samsonowicz, Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, pisarz Wiesław Myśliwski oraz Bogdan Szymanik, właściciel wydawnictwa BOSZ. Rada opracowała koncepcję publikacji oraz dokonała wyboru autorów esejów, zapewniając tym samym najwyższy poziom merytoryczny zbioru.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments