W poniedziałek (11 lutego) na Arenie Lublin odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie koordynatorów programu Kibice Razem. Do Lublina przyjechało 38 osób ze wszystkich stron Polski. Obecni byli przedstawiciele wszystkich, działających 17 ośrodków Kibice Razem oraz nowego ośrodka, który zostanie w tym roku otwarty w Stalowej Woli.

Spotkanie poświęcone było programowi społecznemu na rzecz promocji dialogu z fanami sportu oraz rozwiązań zmierzających do poprawy organizacji imprez sportowych w Polsce. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki Kibice Razem ma na celu aktywizację stowarzyszeń kibiców piłki nożnej w kierunku działań społecznych i na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania i zmianę nastawienia do środowiska fanów sportu oraz budowanie przyjaznej atmosfery na stadionach.

W zeszłej edycji (2016-2018) do uczestnictwa przystąpiło 17 samorządów i stowarzyszeń kibiców. Program ma charakter partnerski zakłada bowiem wolę współpracy wychodzącą zarówno ze środowiska kibiców, klubu sportowego jak i lokalnej władzy. Koordynatorem Programu w latach 2016-2018 był Polski Związek Piłki Nożnej.

Sama inicjatywa Kibice Razem jest rozwijana od 2010 roku. Wszystkie osoby i instytucje wspierające Program Kibice Razem wychodzą z założenia, że aktywni kibice piłkarscy stanowią grupę społeczną, której zainteresowania znacząco wykraczają poza bierne uczestnictwo w imprezach sportowych. Kibice chcą mieć wpływ na politykę swojego klubu, są zaangażowani w życie swej społeczności lokalnej, a także wykazują postawy konkurencji wobec grup kibiców innych klubów. Ta aktywność oraz chęć rywalizacji, będące źródłem specyficznej kultury kibicowskiej, stanowią równocześnie ogromny potencjał społeczny. Pełne wykorzystanie tego potencjału jest jednym z przesłań projektów współpracy z kibicami.

 – Otwarcie lokalnych ośrodków dla kibiców w 17 miastach w Polsce pozwoliło na realizację wielu cennych inicjatyw, zmierzających nie tylko do wspierania ulubionego klubu ekspresyjnym dopingiem, ale również szeroko zakrojonej działalności społecznej poza stadionem. Realizacji doczekały się innowacyjne i wartościowe projekty w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpraca ze środowiskiem kibiców pozwoliła na przełamanie stereotypów w relacjach pomiędzy organami centralnymi, samorządowymi i środowiskiem postrzeganym dotychczas jako „trudne” czy wręcz patologiczne w wielu miejscach w Polsce – powiedział Dariusz Łapiński,  który z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej koordynuje społeczne projekty kibicowskie.

Nowo podpisany program oprócz kontynuacji najlepszych inicjatyw z ubiegłych lat wprowadza pewne zmiany względem poprzedniej części. Główne założenie to podniesienie jakości programu m.in. poprzez podniesienie kompetencji koordynatorów oraz opracowanie standardów jakościowych, które powinny spełniać ośrodki.

W dużej mierze stawia się także na popularyzację wiedzy o programie oraz promocję programu na arenie międzynarodowej. Dotarcie z informacją do szerszego grona odbiorców pozwoli na dopasowanie oferty poszczególnych ośrodków do realnych potrzeb mieszkańców miasta. Integralną częścią Programu stała się także współpraca ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych.

Do zadań lokalnych ośrodków należy m.in. jest realizacja ogólnopolskiego turnieju Kibice Razem, organizacja szeregu imprez o charakterze sportowym, ale także poszukiwanie funduszy zewnętrznych, wchodzenie we współpracę z innymi podmiotami w ramach wspólnie organizowanych akcji, organizowanie wspólnych wyjść dla kibiców niepełnosprawnych czy też publikacja biuletynów i informatorów dotyczących pracy ośrodka i współpraca z mediami.

Oprócz dużych akcji, praca ośrodka to także spotkania o charakterze doszkalającym, czy podnoszącym kompetencje uczestników: czy to warsztaty prawne czy też korepetycje. Każdy z ośrodków ma własną specyfikę i różną grupę docelową. Niemniej wszystkie łączy jeden cel – połączenie sił kibiców wokół swojego klubu i podzielenie się pasją z innymi.

– W Lublinie bardzo istotnym elementem jest współpraca z klubem Motor Lublin  w celu upowszechniania sportu wśród najmłodszych oraz rodzinnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Dzięki działaniom miasta w 2017 roku Lublin był jednym z miast gospodarzy turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO U21, już za kilka miesięcy na Arenę Lublin zawita turniej Mistrzostw Świata FIFA U20. To pokazuje jak istotnym elementem dla naszego miasta jest piłka nożna. Cieszymy się, że możemy współpracować zarówno z klubem, jak i władzami miasta w ramach projektów wspierających futbol w Lublinie – mówi Jakub Łacek, koordynator projektu Kibice Razem Motor Lublin

Poniedziałkowe spotkanie koordynatorów programu Kibice Razem w Lublinie służyło prezentacji najważniejszych działań ośrodków lokalnych dla kibiców z 17 miast w Polsce oraz omówieniu działań w ramach kolejnej edycji programu na lata 2019-2021. Przedstawione zostały inicjatywy realizowane przez sympatyków piłki nożnej we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi, mieszkańcami miast i organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania poruszono również tematykę otwierania obiektów sportowych na nowe grupy społeczne, w tym osoby niepełnosprawne oraz sposobów finansowania projektów na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej przy wykorzystaniu środków krajowych i zagranicznych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments