Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – pod taką nazwą w Lublinie zostanie utworzone nowe muzeum, które mieścić się będzie w Pałacu Lubomirskich w Lublinie. W środę (4 grudnia) Muzeum Lubelskie pochwaliło się cennymi eksponatami nowego muzeum. Są to: bbraz Januarego Suchodolskiego z drugiej połowy XIX w. wart 280 tys. zł i moneta litewska z 1565 roku wybita za panowania Zygmunta II Augusta.

W zbiorach nowego oddziału Muzeum Lubelskiego, czyli w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, znajdą się prace wybitnych artystów. Jednym z najcenniejszych eksponatów, jakie udało się pozyskać w muzeum jest obraz pod nazwą „Scena batalistyczna ze Stefanem Czarneckim” Januarego Suchodolskiego, który pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Scena przedstawiona na obrazie została wpisana do rejestru zabytków jako dobro kultury i jest jedną z najlepszych kompozycji tego twórcy. Drugim, wartym uwagi eksponatem jest moneta litewska o nominale trzech groszy, która była wybijana w Wilnie lub w Tykocinie za panowania Zygmunta II Augusta w latach 1565-1566. Umieszczony na monecie napis jest przestrogą dla króla, która była skierowana do opozycji litewskiej. W tym roku na zakup muzealiów przeznaczono łącznie ok. 750 tys. zł.

W związku z utworzeniem nowego oddziału Muzeum Lubelskiego zorganizowane zostanie sympozjum naukowe pod hasłem: Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej Korzenie i Wspólnota, które rozpocznie się w czwartek (5 grudnia) i potrwa dwa dni.

PROGRAM

Czwartek (5 grudnia):

12:00 – 12:30: Uroczyste otwarcie Sympozjum – Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

KRESY JAKO TOPOS KULTURY

12:30 – 13:00: „Gdzie leży Wschód? Gdzie zaczynają się Kresy?” – Marcin Gapski (Muzeum Lubelskie w Lublinie / KUL)

13:00 – 13:20: Przerwa na kawę

PRZESTRZEŃ KRESOWA

13:20 – 13:40: „Lwowska architektura modernistyczna na wystawach we Wrocławiu i Krakowie” Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)

13:40 – 14:00: „Kresy jako przestrzeń literacka w dwudziestoleciu międzywojennym” Andrzej Niewiadomski (UMCS)

14:00 – 14:20: „Kolonia artystyczna w Krzemieńcu” Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

14:20 – 15:40: Przerwa na obiad

15:40 – 16:20: „Przedwojenne kurorty kresowe”, Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią)

16:20 – 16:40: „Huculszczyzna oczami Janusza Świeżego”, Małgorzata Surmacz (Muzeum Lubelskie)

16:40 – 17:00: „Reduta, czyli Teatr na Kresach”, Jarosław Cymerman (UMCS/ Instytut Teatralny)

17:00 – 17:45: „Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań”, Marcin Wołoszyn (Uniwersytet Rzeszowski / Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Lipsk)

DYSKUSJA – podsumowanie pierwszego dnia sympozjum

Piątek (6 grudnia):

UTRATA – TRAWIENIE – WRASTANIE

10:00 – 10:20: „Pojęcie Kresów w podręcznikach historii w latach 1945 – 1989”, Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki PAN)

10:20 – 10:40: „Jak prowadzić edukację o dziedzictwie Kresów?” – Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią)

10:40 – 11:00: „Topos utraty na wystawach narracyjnych. Jak pokazywać coś, czego nie ma”, Marek Zambrzycki (Muzeum II Wojny Światowej)

11:00 – 11:20: Przerwa na kawę

MUZEUM – PRZESTRZEŃ I OTOCZENIE

11:20 – 11:40: „Architektoniczne wzorce pałacu wojewody Janusza Zasławskiego, obecny Pałac Lubomirskich”, Andrzej Frejlich (Muzeum Lubelskie w Lublinie)

11:40 – 12:00: „Najdawniejsze dzieje placu Litewskiego”, Rafał Niedźwiadek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

12:00 – 12:20: „O najnowszych badaniach architektonicznych Pałacu Lubomirskich”, Krzysztof Janus (Politechnika Lubelska)

DYSKUSJA – podsumowanie drugiego dnia sympozjum

Zwiedzanie Pałacu Lubomirskich

Wydarzenia towarzyszące:

Piątek (6 grudnia), godz. 18:00: „Modernizacja Kresów w dwudziestoleciu międzywojennym”, Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią), wykład z serii „Tradycja i Kultura Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej”.

Fot. Dominika Polonis

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments