Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapewnia różne formy pomocy i wsparcia sąsiadom zza wschodniej granicy w ramach akcji „UMCS – Razem dla Ukrainy”. Jedną z tego typu inicjatyw jest bezpłatny kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy, organizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, który rozpoczął się 7 marca. Obecnie w zajęciach bierze udział 190 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 8 do 84 lat.

Propozycja kursu została skierowana w pierwszej kolejności do osób związanych ze społecznością uczelni, czyli członków rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS, którzy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjechali do Lublina. Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem i dużą liczbę zgłoszeń spoza uczelni, organizatorzy wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, postanowili wprowadzić otwartą formułę zajęć. W rezultacie na kurs zostało przyjętych łącznie 220 osób.

Zajęcia, dostosowane do potrzeb uczestników, odbywają się zarówno stacjonarnie w siedzibie CJKP przy ul. Weteranów 18, jak i w formie online; przed południem i po południu. Kursanci zostali podzieleni na 14 grup po ok. 15 osób (7 grup stacjonarnych i 7 grup zdalnych). Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny (2 godz. dydaktyczne). Zajęcia potrwają do końca czerwca, a osoby, które ukończą kurs dostaną specjalne zaświadczenie o jego ukończeniu. Obecnie w zajęciach bierze udział 190 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 8 do 84 lat.

Bezpłatny kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy, organizowany przez CJKP UMCS to propozycja dla osób, które nie znają języka polskiego i potrzebują uzyskać podstawowe umiejętności. Jego celem jest przygotowanie uczestników do codziennej komunikacji na poziomie A1. Na zajęciach kursanci koncentrują się przede wszystkim na nauce mówienia i rozumienia w codziennych sytuacjach.

– Istnieje takie przekonanie, że jeżeli znamy leksykę, a nie znamy gramatyki to jednak komunikacja, nawet jeżeli jest trochę niegramatyczna, to jest możliwa. Natomiast jeśli próbujemy nauczyć się gramatyki, a nie znamy leksyki to sama gramatyka nie pozwoli nam zbudować komunikatu – mówi prof. Anna Dunin-Dudkowska, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców.

Uczniowie podczas kursu na poziomie A1 powinni poznać ok. 1000-1500 jednostek leksykalnych. Oprócz nabycia praktycznych umiejętności posługiwania się językiem, ważny jest także aspekt psychologiczny.

– Słowianie mają wysoki poziom rozumienia języka polskiego, co ułatwia naukę. Języki polski i ukraiński należą do tej samej rodziny języków, mamy dużo podobieństw na poziomie systemowym, tj. deklinacja, koniugacja, rodzaj gramatyczny, stopniowanie przymiotników czy przysłówków. Zachodzi tu zjawisko interkomprehensji, czyli rozumienia wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych w języku pokrewnym. Wiele osób w krótkim czasie nabędzie dużą sprawność komunikacyjną w języku polskim – zaznacza prof. Anna Dunin-Dudkowska.

Zajęcia kursowe prowadzone są przez kadrę CJKP, przy wsparciu nauczycieli i pracowników różnych wydziałów UMCS i absolwentów studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Wszystkie te działania mają charakter wolontariacki. – Ten kurs został utworzony spontanicznie, z potrzeby serca i ogromnej życzliwości dla tych osób. Chcieliśmy pomóc w takim zakresie, w jakim potrafimy robić to najlepiej i co możemy zrobić już dziś: tu i teraz – podkreśla dyr. Dunin-Dudkowska.

CJKC od początku swojego istnienia organizuje kursy przygotowujące do studiów w Polsce, dysponuje także serią własnych podręczników między innymi „Język polski bez granic” dla klas 5-11, przeznaczonych do polskich szkół na Ukrainie na poziomie od A1 do B2/B2+, czyli do etapu dającego solidne przygotowanie dla osób, które chcą studiować w Polsce, „Z polskim w świat” dla studentów na poziomie B1 i B2 oraz „Gramatyka z kulturą przez przypadki”. Z udostępnionych na stronie publikacji w formie pdf można korzystać nieodpłatnie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments