1 kwietnia rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie potrwa do końca września, a udział w nim można wziąć przez internet. Czy udział w spisie jest obowiązkowy i na jakie pytania trzeba w nim odpowiedzieć? Podpowiadamy, co warto wiedzieć zanim weźmiemy w nim udział.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, czyli największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej prowadzone jest po raz pierwszy przez internet. Samospis internetowy to  podstawowa i obowiązkowa forma spisu. Formularz spisowy oraz wykaz danych objętych spisem znajdują się na stronie spis.gov.pl. Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego, który telefonicznie lub bezpośrednio przeprowadzi wywiad, przewidziano jako metody uzupełniające. Można z nich skorzystać w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania spisu za pomocą internetu. Spis telefoniczny odbywa się pod numerem: 22 279 99 99.

Mieszkańcy Lublina, którzy chcą dokonać samospisu, a nie mogą tego zrobić we własnym zakresie, mogą skorzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego w Ratuszu (plac Łokietka 1, sala nr 3). Aby skorzystać z tej możliwości należy wcześniej umówić wizytę, dzwoniąc na numer: 81 466 1200, 81 466 2010 lub 81 466 2100, w godz. 7.30-15.30. Aby umówić wizytę w Polskim Języku Migowym należy połączyć się z tłumaczem online, w godz. 9.00-15.00, za pośrednictwem strony lublin.eu. Przyjęte rozwiązania pozwolą na płynną obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią.

Osoby, które spiszą się przez internet, wezmą udział w loterii. Do wygrania jest między innymi samochód osobowy marki Toyota Yaris (po jednym na każde województwo). Do tego Główny Urząd Statystyczny przygotował też karty o wartości 1000 i 500 złotych.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy i nie można odmówić przekazania danych. W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Spisy Powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Ostatni miał miejsce w 2011 r. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Pytania m.in. o związek nieformalny oraz przynależność do wyznania religijnego nie są obowiązkowe.

Pełna lista pytań

1. Ustalenie danych osoby (imię i nazwisko, drugie imię, płeć, pesel, data urodzenia)

2. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00? (w Polsce/za granicą, województwo, powiat, dokładny adres zamieszkania)

3. Czy mieszkał(a) Pan(i) w: (mieszkaniu/domku jednorodzinnym, obiekcie zbiorowym, innym miejscu niż mieszkanie)

4. Czy adres, który Pan(i) podał(a) był Pana(i) stałym, czy czasowym adresem zamieszkania?

5. Jak długo mieszkał(a) Pan(i) we wskazanym miejscu?

6. Proszę podać od kiedy (rok, miesiąc)

7. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) na stałe? (w Polsce, za granicą)

8. Proszę podać adres

9. Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?

10. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem

11. Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą?

12. Kwestionariusz osobowy: Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?

13. Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?

14. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?

15. Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?

16. Charakterystyka demograficzno-społeczna: Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

17. Czy pozostaje Pan(i) w niesformalizowanym związku z inną osobą? (pytanie nieobowiązkowe)

18. Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?

19. Jaka jest Pana(i) narodowość?

20. Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

21. Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

22. Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy? (pytanie nieobowiązkowe)

23. Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?

24. Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?

25. Aktywność ekonomiczna: Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?

26. Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?

27. Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?

28. Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy:

29. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan pobrać unikatowy kod, który posłuży do udziału w planowanej Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021? (kod zostanie wysłany na adres mailowy po wpisaniu adresu)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments