W najbliższych dniach nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z trwającą przebudową Al. Racławickich. Sprawdźcie, co się zmieni w najbliższych dniach.

Od środy (2 czerwca) rozpocznie się następny etap prac, który zakłada zamknięcie Al. Racławickich na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Legionowej. Ruch pojazdów będzie się odbywał drugą połową Al. Racławickich (po stronie Wieży Ciśnień) dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Jednocześnie nastąpi zamknięcie wlotu ul. Puławskiej na skrzyżowaniu z Al. Racławickimi. Taka organizacja ruchu potrwa około 4 tygodni. W tym czasie drogowcy wykonają rozbiórkę nawierzchni podbudowy, przykanaliki i kratki oraz część podziemną sygnalizacji świetlnej. Później odtworzą wszystkie warstwy konstrukcyjne wraz z krawężnikami i zatokę autobusową oraz chodniki na wysokości zatoki.

Zakończyły się również prace na tarczy skrzyżowania ulic: Lipowa, Okopowa i Skłodowskiej. Tym samym od środy (2 czerwca) wróci ruch na ul. Okopowej. W rejonie skrzyżowania prowadzone będą jeszcze prace w obrębie chodników.

Z kolei w sobotę i niedzielę (5 i 6 czerwca) nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu Al. Racławickich na odcinku od ul. Łopacińskiego do ul. Krakowskie Przedmieście. Wtedy drogowcy położą warstwę ścieralną nawierzchni jezdni.

Od poniedziałku (7 czerwca) nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i Al. Racławickich. Ruch zostanie przeniesiony bliżej Biblioteki (Bioteki), a roboty będą wykonywane po przeciwnej stronie. Do wykonania pozostała kanalizacja sanitarna, słup trakcji trolejbusowej oraz część podziemna sygnalizacji. Będzie to ostatni etap prac na tym skrzyżowaniu.

Opóźnienie prac

Zmianie uległ też harmonogram prac inwestycji. Wykonawca złożył wniosek o dodatkowy czas na przeprowadzenie zadań drogowych, w związku z wystąpieniem szeregu niezależnych okoliczności mających wpływ na czas realizacji zadania. Po przeanalizowaniu wniosku oraz na podstawie pozostałej dokumentacji kontraktowej, uznano część z przedstawionych roszczeń za zasadne. Przekazanie w późniejszym terminie placu budowy z uwagi na pandemię, konieczność przeorganizowania robót w związku z przedłużającą się możliwością rozbiórki budynku przy ul. Poniatowskiego, pożar zbiornika retencyjnego na ul. Lipowej oraz konieczność wstrzymania robót na czas prowadzonych prac archeologicznych – to czynniki, który miały wpływ na termin realizacji zadania. W opinii inżyniera kontraktu opóźniły one realizację inwestycji o ponad 50 dni.

W ramach prowadzonej przebudowy zostaną wykonane dodatkowe zadania, pierwotnie nie przewidziane w ramach inwestycji. Uzyskano zgodę na przebudowę wszystkich schodów wraz z wykonaniem nowego chodnika wzdłuż Biblioteki (Bioteki). Ponadto do zakresu inwestycji doszedł remont murków oporowych na Al. Racławickich przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz wzdłuż Agencji Mienia Wojskowego. Dodatkowo powstanie 6 miejsc dla pojazdów taxi na Al. Racławickich i ul. Lipowej.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zmieni się termin zakończenia inwestycji. W terminie wynikającym z umowy, czyli do 17 czerwca zostanie ukończona branża sanitarna, gazowa i wodociągowa oraz warstwy wiążące nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowe. Wykonanie pozostałych prac drogowych Wykonawca deklaruje do końca lipca, a z początkiem sierpnia prowadzone będą prace porządkowe. Dokładny termin zakończenia inwestycji określi aneks do umowy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments