Znamy wstępne wyniki rejestracji na studia na lubelskich uczelniach (stan na 14 lipca). Lingwistyka stosowana i kryminologia to hity na UMCS. A jak jest na innych uniwersytetach?

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował blisko 4800 miejsc na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Zainteresowanie podjęciem kształcenia wyraziło blisko 16 500 osób. Dane te są porównywalne z rokiem ubiegłym (po zamknięciu systemu rejestracji odnotowano wówczas 16 100 chętnych).

– Mamy nadzieję, że przełoży się to na liczbę osób, które w najbliższych dniach dokonają finalizacji procesu rekrutacji i tym samym, złożą dokumenty na studia w UMCS. Podczas pierwszej tury rejestracji zainteresowanie ofertą edukacyjną naszego uniwersytetu wyraziło 1464 obcokrajowców – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. Są to osoby pochodzące przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi, ale również z Afryki.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich: Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim – stacjonarne pierwszego stopnia – 17,40 osób na jedno miejsce, Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim – stacjonarne pierwszego stopnia 12,10, Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 11,68, jak i Biologia, specjalność: biologia medyczna – stacjonarne pierwszego stopnia – 10,60.

Dodatkowo była to Administracja i zarządzanie publiczne – stacjonarne pierwszego stopnia – 9,30, psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie – 8,67, public relations i zarządzanie informacją – stacjonarne pierwszego stopnia – 8,58, biologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,60 i anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,23.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2022 roku cieszą się: psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie – 1386 rejestracji, prawo – stacjonarne jednolite magisterskie – 936, Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 847, Anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 782, Finanse i rachunkowość – stacjonarne pierwszego stopnia – 734, jak i Informatyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 702.

Zarządzanie – stacjonarne pierwszego stopnia – 635, ekonomia – stacjonarne pierwszego stopnia – 544, logistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 496, produkcja medialna – stacjonarne pierwszego stopnia – 370.

14 lipca zostanie ogłoszona pierwsza lista rankingowa i lista osób zakwalifikowanych na studia. W dniach 15-21 lipca zakwalifikowani kandydaci potwierdzą chęć studiowania poprzez dostarczenie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie, komisja rekrutacyjna 25 lipca ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. W przypadku drugiej listy dokumenty powinny być dostarczane w dniach 26-28 lipca.

Na UMCS kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz niemal 300 specjalności prowadzonych na 13 wydziałach uczelni.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Znamy wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie. W  tym roku zgłosiło się ponad 5 tys. kandydatów – to ponad 450 osób więcej niż w roku ubiegłym. W czołówce wybieranych kierunków znalazły się: Italianistyka w trybie zdalnym, Psychologia, Kryminologia, Pielęgniarstwo, Filologia angielska, Zarządzanie, Sinologia, Informatyka i Prawo.

 – Dla kandydatów na studia uniwersytet przygotował ponad 2400 miejsc na prawie 60 kierunkach studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Tak duże zainteresowanie ofertą studiów jest dla nas bardzo dobrym sygnałem –  mówi Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL.

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce najlepiej wypadła Italianistyka w trybie zdalnym – 6,45,  Psychologia – 6,24, Kryminologia – 4,74, Pielęgniarstwo – 3,6, Filologia angielska – 3,7, Zarządzanie – 3,26, Sinologia – 2,83, Psychologia (spec. biznes) – 2,83,  Informatyka  – 2, 31, Prawo  – 2,16.

Prawie dwóch kandydatów na miejsce aplikowało na takie kierunki jak: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Ekonomię, Filologię polską, Pedagogikę i Pedagogikę specjalną.

– Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia mają czas na potwierdzenie elektroniczne i wysyłkę dokumentów do poniedziałku 18 lipca. Osoby, które pozostają na liście oczekujących na kierunki najbardziej oblegane, ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu otrzymają 20 lipca. Wtedy komisje podejmą decyzje o ewentualnych przesunięciach na liście rankingowej – tłumaczy Magdalena Pranagal, kierownik biura rekrutacji KUL.

Do 15 lipca na KUL trwa nabór na studia II stopnia. Wyniki kwalifikacji na studia II stopnia zostaną ogłoszone elektronicznie 20 lipca. Dzień później uniwersytet ogłosi nabór dodatkowy na kierunki, na których zostaną wolne miejsca.

Uniwersytet Przyrodniczy 

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w tym roku zgłosiło się 6492 kandydatów (stan na 13 lipca). Chętnych na studia stacjonarne było 5303 osób, a to o 236 osób więcej niż w roku ubiegłym. Ilość wszystkich miejsc przygotowanych dla kandydatów na studia I roku wynosi 2010.

Na tej uczelni najwięcej osób aplikowało na Analitykę weterynaryjną (9,1 osób na jedno miejsce), Weterynarię (8,6), Behawiorystykę zwierząt (4,1), Architekturę krajobrazu (3,8), Biotechnologię (3,5), Geodezja i kartografia (3,3).

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska również podsumowała rekrutację na studia. Na 1950 miejsc, na 24 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia, zgłosiło się 4200 kandydatów. To porównywalny wynik z rokiem ubiegłym.

Osobną grupę stanowią kandydaci obcokrajowcy. Dotychczas zarejestrowało się 840 osób
z zagranicy (głównie z Ukrainy). – Liczba ta może wzrosnąć, ponieważ cudzoziemcy mają czas do 17 lipca, aby aplikować na Politechnikę Lubelską. Do przyjęcia na I rok zostało zakwalifikowanych 2450 osób. Do 20 lipca muszą one dostarczyć dokumenty. Jeżeli tego nie zrobią w terminie, oznacza to, że rezygnują z podjęcia studiów na danym kierunku – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

W tegorocznej rekrutacji do wyboru były dwie nowości: inżynieria pojazdów na Wydziale Mechanicznym oraz inżynieria recyklingu na Wydziale Inżynierii Środowiska. Absolutnym hitem podczas rekrutacji okazały się kierunki prowadzone przez Wydział Zarządzania: finanse i rachunkowość (10,4), zarządzanie (7,3), marketing i komunikacja rynkowa (7,0) oraz inżynieria logistyki (5,4). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kierunki: budownictwo, architektura, mechatronika oraz inżynieria multimediów. Informatykę chciało studiować 715 kandydatów. Uczelnia przygotowała dla nich 240 miejsc.

Jeśli komuś nie udało się dostać na wymarzony kierunek lub nie zdążył się zarejestrować
w pierwszym terminie, to ciągle ma szansę na studia na Politechnice Lubelskiej. Od 14 do 22 lipca trwa bowiem II tura rekrutacji na 17 kierunków.

Uniwersytet Medyczny 

Na Uniwersytecie Medycznym na studia jednolite magisterskie najwięcej osób zgłosiło się na analitykę medyczną (5,55), farmację (2,78), fizjoterapię (6,34), lekarski (8,64), lekarsko-dentystyczny (12,37) i psychologie (tegoroczna nowość, 9,23).

Na studia I stopnia na dietetykę zapisało się 4,20 osób na jedno miejsce, na biomedycynę (4,93), elektroradiologię (5,33), kosmetologię (5,95).

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments