Miasto Lublin ogłosiło konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w ramach programu „Dzielnice Kultury”. Oferty można składać do 11 grudnia.

– „Dzielnice Kultury” to jedno z priorytetowych zadań w dziedzinie kultury, w którego realizację organizacje pozarządowe angażują się od wielu lat. Dzięki ich pomysłom i działaniom mamy bogatą ofertę kulturalną w dzielnicach, w tym wiele propozycji z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. W przyszłym roku chcemy także kontynuować projekty dla młodych, by dać im możliwość realizacji indywidualnych inicjatyw skierowanych do swoich społeczności lokalnych – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Program „Dzielnice Kultury” obejmuje realizację przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę. Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności: realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, inicjatywy integrujące mieszkanki i mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Jako priorytetowe traktowane będą projekty cykliczne, wprowadzające innowacyjne rozwiązania, zawierające całoroczne działania z zakresu edukacji kulturalnej, dotyczące akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz wspierające integrację osób i grup o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych, a także inicjatywy mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze. Dlatego preferowane będą projekty skierowane do młodzieży i aktywizujące młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy. Mogą one obejmować m.in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej. Przewidywane jest także wsparcie projektu obejmującego zorganizowanie we wszystkich dzielnicach otwartego naboru indywidualnych inicjatyw kulturalnych pod hasłem „Młodzież inspiruje dzielnice”. Na realizację działań w ramach programu miasto przeznaczyło 800 tys. zł.

Oferty na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przyjmowane są do 11 grudnia br. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin. Oferty w konkursie należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl, a także w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Źródło: Miasto Lublin

Fot. Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments